Tilbage

EX - se klassifikationsplan - vinyl

225 x 225 mm
Selvklæbende vinyl


Har man i forvejen EX-skiltet, kan man vælge blot at købe ”Se klassifikationsplan” varenr. 1776A el. 1776B til at sætte op nedenunder.

Fysisk/visuel afmærkning af eksplosionsfarlige områder kan være vanskeligt at udføre på salgs- og forbrugstankanlæg. Det er Beredskabsstyrelsen vurdering, at der kan opnås en tilstrækkelig sikkerhed, når EX-skiltene suppleres med følgende tekst: ”Se klassifikationsplan”.

Hermed sikres, at arbejdstagerne bliver varslet om, at de skal orientere sig om zonernes udstrækning, som fremgår af zoneklassifikationsplanen, inden de påbegynder varmt arbejde og lign.

Udluftningsrør
EX-skilt med teksten: ”Se klassifikationsplan” skal opsættes ved eller på udluftningsrøret. EX-skiltet skal placeres, så det er tydeligt markeret, at området omkring udluftningsrørene er et eksplosionsfarligt område. EX-skiltet kan placeres på udluftningsrøret.

Påfyldningspladsen
EX-skilt med teksten: ”Se klassifikationsplan” skal opsættes ved påfyldningspladsen. Skiltet kan placeres på f.eks. skabet med påfyldningsstudsene. Skiltet skal påføres teksten: ”Se klassifikationsplan”.

DKK 41,00
(medlem)

DKK 51,00
(ikke medlem)

Skilt EX - se klassifikationsplan
Varenummer: 1775B
KLIK HER FOR AT TILMELDE DIG DBI's NYHEDSBREV

Vilkår for brug af DBI’s website

Copyright© Alt materiale på DBI's webside er beskyttet ifølge loven om ophavsret. Er du i tvivl om, hvordan du må anvende vores materiale, er du velkommen til at kontakte os på dbi@brandogsikring.dk.
Vimeo LinkedIn