Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret
Tilbage

EX - se klassifikationsplan - plast

225 x 225 mm
Hård plast


ATEX-skilt til mærkning på salgs og forbrugstankanlæg.

Har man i forvejen EX-skiltet, kan man vælge blot at købe ”Se klassifikationsplan” varenr. 1776A el. 1776B til at sætte op nedenunder.

Fysisk/visuel afmærkning af eksplosionsfarlige områder kan være vanskeligt at udføre på salgs- og forbrugstankanlæg. Det er Beredskabsstyrelsen vurdering, at der kan opnås en tilstrækkelig sikkerhed, når EX-skiltene suppleres med følgende tekst: ”Se klassifikationsplan”.

Hermed sikres, at arbejdstagerne bliver varslet om, at de skal orientere sig om zonernes udstrækning, som fremgår af zoneklassifikationsplanen, inden de påbegynder varmt arbejde og lign.

Udluftningsrør
EX-skilt med teksten: ”Se klassifikationsplan” skal opsættes ved eller på udluftningsrøret. EX-skiltet skal placeres, så det er tydeligt markeret, at området omkring udluftningsrørene er et eksplosionsfarligt område. EX-skiltet kan placeres på udluftningsrøret.

Påfyldningspladsen
EX-skilt med teksten: ”Se klassifikationsplan” skal opsættes ved påfyldningspladsen. Skiltet kan placeres på f.eks. skabet med påfyldningsstudsene. Skiltet skal påføres teksten: ”Se klassifikationsplan”.
DKK 75,00
(medlem)

DKK 85,00
(ikke medlem)

Skilt EX - se klassifikationsplan
Varenummer: 1775A
OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING