Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret
Tilbage

TRÆ78, Træbyggeri i brandklasse 1 og 2

Træinformation
1. udg. 2022, 396 sider

Træ har gode og forudsigelige, branddrøje egenskaber på trods af, at det er brændbart. Der kan opbygges adskillende og bærende trækonstruktioner med stor brandmodstandsevne, enten som konstruktioner af massivt træ eller som sammensatte konstruktioner, hvor træ indgår sammen med andre egnede materialer. Træ kan også benyttes som både ind- og udvendige beklædninger.

TRÆ 78 Træbyggeri i brandklasse 1 og 2 er baseret på de brandtekniske krav i Bygningsreglement 2018 (BR18) med tilhørende vejledninger og bilag (præ-accepterede løsninger) til kapitel 5 Brand samt tidligere udgivne TRÆhåndbøger. Håndbogen afløser TRÆ 66 Brandkrav og TRÆ 71 Brandsikre bygningsdele.

TRÆ 78 henvender sig primært til professionelle i byggeriet, dvs. certificerede brandrådgivere, rådgivere og udførende, men håndbogen kan også anvendes til undervisning på de tekniske uddannelser og i efteruddannelsen.

DKK 915,00
(medlem)

DKK 915,00
(ikke medlem)

TRÆ 78
Varenummer: 1498
OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING