Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret
Tilbage

Bygningsreglement 2018 BR18 - bog 3. udgave

Trafik-, Bygge- og Boligstyrel
Februar 2018

Det nye i BR18
Udover større strukturelle ændringer bliver det i BR18 lettere for brugerne at se, hvilke krav, der skal overholdes i det konkrete byggeri, og hvad hensigten med de enkelte bestemmelser er. Fx vil de tekniske kapitler blive afløst af individuelle vejledninger for specifikke emner. Her beskrives standardløsninger, som overholder reglerne og det gøres tydeligt, hvad der er kravtekst, og hvad der er vejledningstekst.

Derudover giver BR18 os vigtige præciseringer i forhold til dokumentation af såvel dagslysforhold i bygninger, som tilstrækkeligt udsyn til omgivelser.

Baggrund om BR18
Bygningsreglement 2018 er det kommende regelsæt for byggeri i Danmark. BR18 beskriver i detaljer, hvordan et byggeri skal udføres for at være håndværksmæssigt korrekt samt teknisk og sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Et byggeri skal leve op til de bestemmelser, der var gældende på det tidspunkt byggeriet blev opført.

Inklusive tillæg 1 til BR18 ved Bekendtgørelse nr. 606 af 29. maj 2018.

De væsentligste ændringer:
- Der indføres en frist for stikprøvekontrol i byggesager, hvor der tidligere var teknisk byggesagsbehandling
- Bygningsklasse 2020 ændres efter beslutningen om at klassen ikke skal være obligatorisk for alt nybyggeri i 2020
- Præciseringer af brand- og energikrav
- Ændring af de administrative bestemmelser om hvornår en anerkendt statiker skal tilknyttes en byggesag
DKK 399,00
(medlem)

DKK 399,00
(ikke medlem)

BR18
Varenummer: 1461
OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING