Tilbage

Bygningsreglement, BR15

2. udgave. Juli 1016
274 sider

Bygningsreglement 2015 er det kommende regelsæt for byggeri i Danmark. BR15 beskriver i detaljer, hvordan et byggeri skal udføres for at være håndværksmæssigt korrekt samt teknisk og sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Selve byggeloven er en rammelov, som formulerer det overordnede formål med lovgivningen på byggeområdet. Bygningsreglementet udspecificerer, hvad det er, byggeloven kræver. Kravene i byggeloven og bygningsreglementet skal sikre, at et byggeri udføres og indrettes, så det er tilfredsstillende i både brand-, sikkerheds- og sundhedsmæssig henseende. Der er fx krav i BR15 til bebyggelsers højde, afstand til skel, konstruktion, indretning, materialevalg.

Et byggeri skal leve op til de bestemmelser, der var gældende på det tidspunkt byggeriet blev opført.

De væsentligste ændringer i BR15
- Lavenergiklasse 2015, der i BR10 blev udmeldt som frivillig klasse, indføres nu som minimumskrav.
- Bygningsklasse 2020 opretholdes som frivillig klasse.
- Energikrav til vinduer opgraderes.
- VE indregnes i energirammen.
- BR15 tilpasses EUs eco-design forordninger om krav til installationer i bygninger.
- Der indføres frivillige energiklasser for eksisterende bygninger som et alternativ til nogle komponentkrav.
DKK 220,00
(medlem)

DKK 220,00
(ikke medlem)

BR15
Varenummer: 1460

Relaterede produkter

BR15
SBI Anvisning 258 - BR15
3. udgave. 2017
448 sider

Læs mere

Relaterede kurser

KLIK HER FOR AT TILMELDE DIG DBI's NYHEDSBREV

Vilkår for brug af DBI’s website

Copyright© Alt materiale på DBI's webside er beskyttet ifølge loven om ophavsret. Er du i tvivl om, hvordan du må anvende vores materiale, er du velkommen til at kontakte os på dbi@brandogsikring.dk.
Vimeo LinkedIn