Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret
Tilbage

Røgalarmer og røgalarmanlæg - installation, placering og vedligehold

Der konstateres ofte brande i bygninger med røgalarmer, som ikke har virket efter hensigten – enten på grund af forkert installation eller mangelfuldt vedligehold. Hurtig alarmering af brand har afgørende betydning for brandudviklingen og skadeomfanget.

I dette erfaringsblad beskrives, hvordan et røgalarmanlæg udføres, så det opfylder sit formål, dvs. at opdage en brand og alarmere boligens eller bygningsafsnittets brugere.

Køb erfaringsbladet i trykt udgave eller som e-bog her

Siden 1977 har BYG-ERFA indsamlet byggetekniske erfaringer fra byggeriets praksis. Erfaringer udgives i kortfattede og praktiske erfaringsblade. BYG-ERFA og DBI har samarbejdet om flere udgivelse, hvor brandsikkerhed er i fokus.
Tag der brænder
OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING