Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

Sikringsrådgivning

Få det rette sikringsniveau til gavn for medarbejdere, værdier og organisation

Indbrud, svind, industrispionage og tyveri af materielle og immaterielle værdier er reelle trusler, som danske private og offentlige organisationer bør beskytte sig imod. DBI tilbyder rådgivning, der sikrer, at den enkelte bygning eller organisation som helhed har det rette niveau af sikring, der er tilpasset medarbejdere, værdier og organisation.

Uvildig rådgivning af højt niveau

Da DBI er et GTS-institut er rådgivningen uvildig, og den er baseret på en indledende og individuel behovsanalyse. DBI har en bred vifte af interne sikringskompetencer og råder over egne  sikringstekniske testfaciliteter, hvor nye og eksisterende løsninger løbende bliver afprøvet. Dermed besidder DBI både praktisk og specialiseret viden om fysisk sikring og elektronisk overvågning.

Uvildig sikringsrådgivning af høj faglig standard med udgangspunkt i individuelle behovsanalyser

Helhedsorienterede løsninger, der er tænkt sammen med medarbejdernes hverdag og arbejdsgange

Tryghed for medarbejdere og organisation giver mulighed for at koncentrere sig om forretningen og understøtter væksten

Helhedsorienteret sikring

Den viden kombinerer DBI med en helhedsorienteret tilgang for at skabe løsninger, der tager højde for forhold som arbejdsgange, menneskelige faktorer, brand og organisationens beredskabsplan. Det giver komplette, sammenhængende og velfungerende sikringsløsninger, der fungerer i samspil med organisationens daglige drift.

Assistance fra første spadestik

DBI kan hjælpe med behovsafdækning og egentlig udarbejdelse af komplette sikringspolitikker samt -planer og tilbyder sikringsrådgivning til alle trin af en bygnings levetid. DBI kan fastlægge sikringsbehovet ved hjælp af sårbarheds- og risikoanalyser, rådgive og assistere med udbud,

fungere som projektleder på sikringsentreprisen og udøve kvalitetskontrol – både ved nybyggeri og hvis sikringsniveauet skal hæves eller sænkes i forbindelse med, at bygningen får en ny funktion.

Fokusér på forretningen

Sikringsrådgivning fra DBI hjælper dig med at skabe velfungerende sikring, så både organisation og medarbejdere trygt kan koncentrere sig om forretningen. Samtidig minimeres risikoen for at opnå delvis dækning fra dit forsikringsselskab som følge af utilstrækkelig sikring.

Sikringsrådgivning og ydelser

  • Risikoanalyse
  • Sårbarhedsanalyse
  • Projektering af sikringsløsninger
  • Udbud af sikringsentrepriser
  • Projektledelse for sikringsentrepriser
  • Kvalitetskontrol for sikringsentrepriser

VIL DU HØRE MERE? KONTAKT OS ELLER BLIV RINGET OP

Jesper Florin
Jesper Florin Afdelingsleder - Sikringsafdelingen Eksamineret Sikringsleder®, Certified CBCP, DRII
Karin Castro
Karin Castro Funktionsleder
KLIK HER FOR AT TILMELDE DIG DBI's NYHEDSBREV