BCM – vær forberedt

Alle virksomheder bør have et beredskab, der kan sikre overlevelse under en krise. BCM er en forudsætning for, at virksomheden kan fortsætte med dens kerneaktiviteter og fastholde kunder og leverandører under en krise, og at medarbejderne kan møde ind og passe deres arbejde.

BCM er en proces, der sikrer, at din virksomhed får identificeret potentielle kriser, får kortlagt følgerne for forretningsaktiviteterne og udarbejdet de nødvendige business continuity-planer. Med BCM bliver I i stand til at beskytte virksomhedens omdømme, medarbejdere og værdiskabende aktiviteter.

Stærke BCM-kompetencer

Hos DBI har vi et godt kendskab til BCM. Vi kan hjælpe med at identificere din virksomheds vigtigste forretningsaktiviteter samt kortlægge og prioritere krisescenarier og håndteringen af dem. Vi har erfaring med BCM fra både offentlige institutioner, store og mindre virksomheder.
Læs mere

DBI's  BCM-ydelser:

  • Risikoanalyse
  • Business Impact-analyse
  • Udarbejdelse af rammer for politikker, herunder krisehåndtering og krisekommunikation
  • Udarbejdelse af beredskabsplaner 
  • Udarbejdelse af Business Continuity-planer (BCP)
  • Recovery-planer
  • Funktionstræning af medarbejdere
  • Krisestyringsøvelser


Forskning og udvikling

IMPROVER
Projektet formål er at udvikle retningslinjer og metoder, der skal gøre kritiske infrastrukturer mere resiliente i forbindelse med katastrofer.

Læs mere
Læs om Improver projektet som DBI er en del af
KLIK HER FOR AT TILMELDE DIG DBI's NYHEDSBREV

Vilkår for brug af DBI’s website

Copyright© Alt materiale på DBI's webside er beskyttet ifølge loven om ophavsret. Er du i tvivl om, hvordan du må anvende vores materiale, er du velkommen til at kontakte os på dbi@brandogsikring.dk.
Vimeo LinkedIn