Vejledning I brug af DBI logo

Virksomheder, der ønsker at anvende DBI’s logo i deres markedsføringsmateriale, skal indgå en skriftlig aftale med DBI - Center for Kunder & Relationer.

I den forbindelse gælder følgende regler:

  • DBI’s logo må hverken tilføjes andre grafiske elementer eller ændres i farve og form (dog tillades proportional skalering).
  • Logoet må kun anvendes sammen med kundens eget logo eller navn og må ikke være mere fremtrædende end disse.
  • Logoet må ikke anvendes som vildledende reklame - f.eks. som tegn på, at DBI fremhæver en producent frem for andre eller som garant for deres produkter. I stedet kan henvises til godkendelser eller lignende, som kunden har opnået.
  • Logoet må ikke anvendes til formål, aktiviteter eller arrangementer, der er uforenelige med DBI. Logoet må under ingen omstændigheder gengives til formål, der er ulovlige eller strider mod den offentlige moral.
  • Brugeren erhverver ikke og kan ikke gøre krav på rettigheder til det logo, der er genstand for brugstilladelse.
  • Brugeren må ikke registrere eller søge at registrere varemærke eller navn, som indeholder logoet eller ligner logoet så meget, at det kan give anledning til vildledning eller forveksling.
  • DBI er ikke ansvarlig for tab eller skader af nogen art, der direkte eller indirekte måtte være en følge af denne tilladelse.
  • DBI er ikke ansvarlig over for tredjemand i forbindelse med krav, som udspringer af brugerens anvendelse af logoet og skyldes brugerens handlinger eller undladelser.
  • Hvis vilkårene for logoaftalen ændres (f.eks. hvis rettighederne til produktet skifter ejer), skal DBI orienteres, hvorefter logoaftalen skal revurdereres.
  • DBI kan efter eget valg, og hvis det findes hensigtsmæssigt, træffe enhver form for foranstaltninger over for brugere, der ikke overholder DBI’s logoregler.DBI's logo
KLIK HER FOR AT TILMELDE DIG DBI's NYHEDSBREV

Vilkår for brug af DBI’s website

Copyright© Alt materiale på DBI's webside er beskyttet ifølge loven om ophavsret. Er du i tvivl om, hvordan du må anvende vores materiale, er du velkommen til at kontakte os på dbi@brandogsikring.dk.
Vimeo LinkedIn