Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

Vandtæthedstest – åbninger i vandtætte skotter under skotdækket i passagerskibe

Udgivet: 22.04.22

Som et højteknologisk institut inden for alle aspekter af brand på det maritime område udfører DBI alle klassifikationsprøvninger iht. IMO 2010 FTP Code. DBI udsteder også akkrediterede bedømmelsesrapporter og kan nu også udføre vandtæthedstests på brandtestede rørgennemføringer iht. MSC.429(98).

Vandtæthedstests udføres for at forhindre progressiv oversvømmelse igennem rør og rørgennemføringer i vandtætte skot under vandoverfladen i passagerskibe i en situation, hvor et vandtæt rum er eksponeret for brand.

Sådan udføres vandtæthedstests

Testen udføres ved først at brandteste skottet med gennemføringerne til den ønskede klassifikation (f.eks. A-60). Efter testen køles skottet aktivt ned, hvorefter der monteres tryktestudstyr på den brandeksponerede side, som er den samme side, der skal tryktestes fra. Dette gøres for at simulere oversvømmelse i det vandtætte rum efter en brand.

Testperioden er 60 minutter under hydraulisk tryk pr. gennemføring. Perioden splittes op i to 30 minutters perioder med et minimumstryk på 1 bar. Kunden definerer, hvilken trykklasse der ønskes.

Følgende resultater skal opnås:

  • Første 30 minutter: Ingen lækage
  • Næste 30 minutter: Maksimalt 1.0 liter vandlækage tillades

Testen er gældende for den specifikke type rør og gennemføring, som testes. Prototypeprøvningen er kun gældende for rør af samme type (f.eks. termoplastiske eller ’fler-lags’), samme trykklasse og for de prøvede maksimum-/minimumsdimensioner. Derudover kun for samme brandklasse og skottype som det prøvede.

Hvornår skal gennemføringer ikke brandtestes?

Jf. Solas behøver en gennemføring ikke blive brandtestet, hvis:

  • Gennemføringen er lavet af stål eller tilsvarende materiale med en længde på ikke mindre end 900 mm
  • Og hvis tykkelsen er 3 mm eller derover
  • Og der ikke er nogen åbninger i gennemføringen

Gennemføringer skal stadigvæk overholde integritetskrav for vandtæthed iht. SOLAS Regulation 2.17.

Læs mere

Testen udføres iht. Resolution MSC.429(98) udgivet 2017-06-09 – Regel 13.2.3.
(Revised explanatory notes to the SOLAS chapter II-1 SUBDIVISION AND DAMAGE STABILITY REGULATIONS)


Kontakt:


Christina Hald
International Sales Manager
Nordic & Baltic

20 54 69 99
chh@brandogsikring.dk

OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING