Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

Skal du med på dette års Branddag?

Udgivet: 15.03.22

Glæd dig til et program spækket med topaktuelle oplæg – og som noget helt nyt tre workshops, hvor du har mulighed for at deltage på to af dem. F.eks. kan du vælge en workshop om udformning af pladsfordelingsplanen efter de nye regler i BR18. Læs her det fulde program og se oplægsholderne.

Indlæg

 • Krav til drift, kontrol og vedligehold af brandsikkerhed i bygninger, DKV-planen og reglerne i BR18 vejledning kap. 7 (Brian Mailund, DBI)
  Reglerne i BR18 foreskriver, at brandsikkerheden skal kontrolleres og vedligeholdes som angivet i vejledningen til BR18. Dette gælder både for nyt og eksisterende byggeri. Fremtidige lovpligtige brandsyn udføres også med udgangspunkt i vejledningen til BR18. Hør om de nye regler med fokus på den praktiske opbygning af rutiner for drift, kontrol og vedligehold, DKV planer m.m.

 • Anvendelse af genbrugsmaterialer i nyt og eksisterende byggeri (Henrik Vind, Gjensidige Forsikring)
  Hvad er risikoen, hvem har ansvaret, og hvor er forsikringsselskabet, når man genanvender byggematerialer? Det kan være en udfordring at gennemskue og opleves derfor af mange som en barriere, når der skal genanvendes materialer i byggeriet. Bliv klogere på risikohåndtering og ansvarsplacering, når der genanvendes materialer.

 • Certificeringsordningen (Anders Frost, DBI Certification)
  Bliv klogere på, hvordan certificeringsordningen fungerer og hvad der bliver kontrolleret.


 • Power-to-X. Brandtekniske udfordringer ved fremtidens energiløsninger (Mette Marie Vad Karsten, DBI og Carsten Møller, DBI)
  Fremtidens energiløsninger afhænger ofte af, at energi kan opbevares, indtil det skal bruges. Løsningen vil sikre en bedre udnyttelse af den producererede energi, men giver også brandtekniske udfordringer. Hør om forskellige P2X-projekter, og hvordan brandsikkerheden er indarbejdet i de enkelte løsninger.

 • Hvordan kan byggeri af træ sikres med sprinkling? (Per Thomsen Boe)
  Hvad står der i de præaccepterede løsninger (BR18, kap. 5 – Brand) om træbygninger og sprinkleranlæg?
  Hvilke afvigelser fra de præaccepterede løsninger kan typisk kompenseres med sprinkleranlæg, og hvilke kan ikke? Vi ser også på fordele og ulemper (besværligheder) ved etablering af sprinkleranlæg i træbyggeri. Bliv desuden klogere på klassificering af et sprinkleranlæg, og hvordan det fungerer overordnet set.

Workshops

 • Udformning af pladsfordelingsplanen efter de nye regler i BR18/bilag 11 (Marcello Francati, DBI)
  Pladsfordelingsplaner skal udfærdiges af en certificeret rådgiver eller godkendes af kommunen. Vi gennemgår mulighederne i BR18/bilag 11C vedr. udformning af pladsfordelingsplaner og godkendelsesprocedurerne. Hertil kommer en fælles drøftelse på baggrund af konkrete eksempler og løsninger.

 • Udfærdigelse af digitale brandplaner i praksis BR18/bilag 13 (Mette Jensen, DBI)
  Brandplaner er en del af dokumentationspakken, som enten skal udarbejdes eller kontrolleres af en certificeret brandrådgiver. Vi gennemgår BR18/bilag 13 og BR18/kapitel 29 vedr. udformning af brandplaner. Desuden vil der være en fælles drøftelse på baggrund af eksempler og løsninger.

 • Brug af brandtætninger i nyt og eksisterende byggeri (Tom Abildgaard, Scandi Supply)
  Ifølge BR18, §114 skal gennemføringer i brandadskillende bygningsdele udføres, så bygningsdelenes brandtekniske egenskaber ikke forringes. Når eksisterende byggeri ombygges til at overholde nugældende regler, stilles der også særlige krav til en sikker brandmæssig opdeling. Hør om løsninger, der kan anvendes i både nyt og eksisterende byggeri. Desuden vil der være en fælles drøftelse på baggrund af konkrete eksempler og løsninger.

Tilmeld dig her

Læs mere

Dato og tid:

18. maj 2022 hos Molio

19. maj 2022 hos DBIPris:

4.300 kr.

Tilmelding:

Tilmeld dig her
Kontakt:

Lonni Nejlund
Kursuskoordinator for DBI kurser og Skræddersyede firmakurser
23 37 62 69
len@brandogsikring.dkOplægsholdere

Anders Frost

Linkedin

Har arbejdet i DBI siden 2005, hvor han igennem årene har været beskæftiget med brandrådgivning, inspektion, brandsteds-undersøgelse, DBI publikationer, DBI Certification, certificeringer mv. Endvidere har han været DBI´s repræsentant i mange nationale og internationale udvalg og interessentfora. Har desuden været en del af DBI´s ledelse siden 2007.

Brian Mailund

Linkedin

Funktionsleder i DBI’s inspektionsafdeling med ansvar for bl.a. brandinspektioner, brandtjek og driftsrelateret brandrådgivning. Stor erfaring med brandforebyggelse, rådgivning og fra det operative redningsberedskab. Desuden underviser på flere af DBI’s kurser.

Carsten Møller

Linkedin

Forretningsudvikler i DBI med særligt fokus på brandsikkerhed i den maritime industri. Siden 2021 desuden ansvarlig for forretningsudvikling og relationer inden for Power-to-X og brandsikkerhed.

Henrik Vind

Linkedin

Leder i Risk Management hos Gjensidige Forsikring og har tidligere rådgivet i brandsikring.

Marcello Francati

Linkedin

Brandteknisk rådgiver i DBI, uddannelsesleder og underviser på CFPA Brandteknisk Diplomuddannelse og Brandrådgiveruddannelsen. Har været forebyggelseschef i Hovedstadens Beredskab i en årrække og undervist i indsatsledelse og byggesagsbehandling.

Mette Jensen

Linkedin

Brandteknisk rådgiver i DBI og underviser på CFPA Brandteknisk Diplomuddannelse og Brandrådgiveruddannelsen (bl.a. i brandplaner).

Mette Marie Vad Karsten

Mette Marie Vad Karsten

Linkedin

Lead Anthropologist i DBI med ph.d. i organisationsforandringer og digitalisering af brandviden. Arbejder med brugerinddragelse, metoder, forskning, og kulturforståelse. Siden 2021 desuden ansvarlig for antropologiske forsknings- og demonstrationsprojekter samt kommunikation inden for Power-to-X.

Aleksander Guldager Kongshaug

Per Thomsen Boe

Linkedin

Brandingeniør og ejer af Per Boe Consult. Han har 20 års erfaring som sprinklerentreprenør, efterfulgt af 20 år som sprinklerinspektør. De seneste 10 år har han arbejdet som sprinklerkonsulent. Med regelarbejde i 35 år i Sprinklerudvalget samt 10 år i CEN.

Tom Abildgaard

Linkedin

Vicedirektør og siden 2015 teknisk chef hos Scandi Supply med det overordnede ansvar for teknik, produktdokumentation og -udvikling. Har en baggrund som bygningsingeniør og en Master i brandsikkerhed fra DTU.

OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING