Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

Se GTS-institutternes nye Performanceregnskab

Udgivet: 15.08.22


Hvert år udgiver GTS et Performanceregnskab, som indeholder tal og en status på året, der gik i landets syv GTS-institutter. Institutterne, herunder også DBI, arbejder for innovation, vækst og grøn omstilling i danske virksomheder.

GTS-institutterne har som mange andre været igennem nogle udfordrende år med Corona-pandemien, der især gav sig udslag i faldende aktiviteter i 2020. Nye tal viser imidlertid, at institutterne på de fleste parametre er tilbage på niveauet fra før Corona.

Den samlede omsætning var i 2021 således på 3.618, hvilket er en stigning på 3,4 % i forhold til året før. Mht. kundeantal havde institutterne tilsammen 24.157 kunder og dermed en stigning på 2 % sammenlignet med 2020. Desuden er der for alvor kommet gang i institutternes kursusaktiviteter, idet der fra 2020 til 2021 var der en stigning i antallet af afholdte kurser på 18 % og en stigning i antallet af kursister på 35 %.

- Årets tal viser, at ny teknologisk viden kommer ud til endnu flere. Med mere end 55.000 kursister er niveauet det højeste i fem år, ja måske nogensinde. Det hænger formentligt sammen med, at de fysiske kurser er vendt tilbage, samtidig med at onlinekurser og webinarer er fastholdt efter Corona. Det har vist sig, at denne metode til videnformidling passer godt til mange mennesker og derfor efterspørges, siger Ragnar Heldt Nielsen, direktør i GTS-foreningen, og fortsætter:

- Men det er også positivt at se, at GTS-institutterne efter et dyk i en række nøgletal i 2020 nu ser ud til at være tilbage på sporet med en fremgang i omsætning og kundetal. Det er væsentligt for GTS at være til gavn for bredden af dansk erhvervsliv og sætte de teknologiske kompetencer i spil i så mange virksomheder som muligt – ikke mindst de danske SMV’er. Hvis de politiske ambitioner om en grøn omstilling skal realiseres, skal vi have endnu flere SMV’er i gang med grøn innovation, og i GTS er vi med til at understøtte, at det sker i praksis. Dette arbejde skal intensiveres i de kommende år, siger han.


Se Performanceregnskabet

Læs mere om GTS

Læs mere

Kontakt:

Carsten Damgaard

Forskningsdirektør

51 64 79 35

cad@brandogsikring.dk

OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING