Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

Konference: Sikkerhed og standarder som driver for Power-to-X

Opdateret: 07.03.21

Power-to-X (PtX) er en af de vigtigste teknologier for at nå vores mål om en komplet grøn omstilling af samfundet. Samtidig forudsiges det at have stort potentiale for økonomisk vækst for danske virksomheder. Som frontløber inden for grøn energi skal Danmark naturligvis gå forrest i udvikling og eksport af PtX-teknologier. Men vi er ikke så langt i udviklingen, som vi kunne være, hvilket primært skyldes stor usikkerhed inden for sikkerhed og mangel på standarder og rammevilkår.

Kom til en konference, som er dedikeret til at diskutere, hvad de rette sikkerhedsniveauer og standarder skal være for at skabe de bedste vækstkriterier for danske PtX-virksomheder.


Målgruppe

Konferencen henvender sig til alle aktører på tværs af økosystemet:

 • VE-producenter
 • Producenter af udstyr til produktion af brint, metanol, ammoniak
 • Udviklere og leverandører af infrastrukturer
 • System-integratorer og -operatører
 • Aftagere af brændsler, f.eks. landbrug, transport og industri
 • Rådgivnings- og entreprenørvirksomheder
 • Offentlige aktører, f.eks. styrelser og kommuner.

Det får du ud af at deltage

 • Kvalificeret viden om PtX og sikkerhed
 • Indflydelse på at definere de rette sikkerheds- og risikoniveauer i PtX
 • Viden om eksisterende standarder inden for PtX
 • Indflydelse på udviklingen af nye standarder
 • Godt netværk
 • Mulighed for at påvirke, hvordan der på politisk niveau bliver arbejdet med PtX og sikkerhed i fremtiden.

Se programmet her

Tilmeld dig her

Konferencen er blevet til i et samarbejde mellem de fire GTS-institutter Alexandra Instituttet, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, FORCE Technology og Teknologis Institut.

Konferencen er en del af GTS-institutternes samlede indsats for at fremme innovation og udvikling af Power-to-X (PtX) i Danmark. Denne konference er den første i en række af fire konferencer og afholdes i samarbejde med Dansk Standard og deres initiativ for at kortlægge og udvikle standarder relevante til PtX i Danmark.

Læs mere

Dato og tid:

25 april 2022

Kl. 09.30-16.30

Sted:

AI Innovation House

Innovations Alle 3

7100 Vejle


Pris:

Gratis


Tilmelding:

Tilmeld dig her

Konferencen er arrangeret i et samarbejde mellem:

Energi og transport

DBI har gjort energi og transport, herunder Power-to-X, til et strategisk indsatsområde – og arbejder således med brandsikkerheden på området.

Læs mere 

OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING