Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

SMV’er kan også hoppe på Power-to-X-væksteventyret

Udgivet: 30.03.21

DBI og tre andre GTS-institutter er ved at kortlægge mulighederne inden for Power-to-X.

Med titlen Power-to-X er energisektoren trådt ind i en ny tidsalder. De nye PtX-teknologier bliver spået en stor fremtid, fordi de kan mindske CO2-udledningen ved f.eks. at gøre tung landtransport og skibsfart klimaneutral.

Men hvor stort er potentialet? Og hvem kan være med? Det arbejder de fire GTS-institutter – DBI, FORCE Technology, Teknologisk Institut og Alexandra Instituttet – nu på at kortlægge.

Kortlægningen er i sin første fase, der bl.a. fokuserer på den potentielle størrelse af Power-to-X-økosystemet og på at finde ud af, hvilke virksomheder der ved hjælp af GTS-systemets faciliteter, specialister og teknologiske indsigt kan blive en del af det forventede væksteventyr.

”Alle de store spillere i energisektoren er enige om, at potentialet i Power-to-X er enormt. Men ingen kan sætte konkrete tal på, og vi mener, det er vigtigt at kende udgangspunktet i detaljer, så vi ikke betræder nyt land i blinde”, siger Henrik Hassing, Technical Vice President i FORCE Technology.

”Kortlægningen skal dels sætte tal på, hvor stort det økonomiske potentiale er i de nye PtX-teknologier. Desuden skal den vise, hvilke virksomheder der kan blive en del af væksteventyret og derfor bør fokusere på området – hellere i dag end i morgen. GTS-institutterne har hvert år kontakt til næsten 17.000 private virksomheder, og det er vores indtryk, at mange af virksomhederne endnu ikke er fuldt opmærksomme på mulighederne inden for Power-to-X”, siger Carsten Damgaard, forskningsdirektør hos DBI.


Også gode muligheder for små virksomheder i hele Danmark
”En række af de største virksomheder er i gang, men Power-to-X er ikke en elitesport forbeholdt de store. Selvom vi endnu ikke har de konkrete tal, tør vi godt sige, at der er tusindvis af små- og mellemstore virksomheder, som kan gøre sig gældende inden for PtX. Men de får brug for faciliteter og opdateret viden for at blive en del af succesen og derved være med til at opbygge en stærk dansk position på et helt nyt felt”, siger Martin Møller, Chief Scientific Officer fra Alexandra Instituttet.

”Vores kortlægning kigger også på geografien, og vi kan allerede nu se, at der er potentiale for arbejdspladser i hele Danmark også uden for de store byer. Hvis vi rykker nu, har vi en enestående mulighed for at understøtte den grønne omstilling og samtidig skabe vækst og velstand i dele af landet, der ellers er udfordret på erhvervsudviklingen,” siger David Tveit, Direktør, Energi og Klima fra Teknologisk Institut.

Kortlægningen er i gang og forventes foruden at være et værktøj for de danske virksomheder, der skal finde samarbejdspartnere, også at kunne være en del af det roadmap, som Innovationsfonden netop har igangsat.

Læs mere
jakob_holst


Kontakt:
Jakob Holst 
Chef for forretningsinnovation og teknologi
jah@brandogsikring.dk

40 43 26 62

OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING