Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

Høring: Hvornår skal de nationale klassifikationer på brandmodstandsevne udfases?

Udgivet: 02.06.21

Bolig- og Planstyrelsen ønsker at udfase de nationale klassifikationer for bygningsdeles brandmodstandsevne og dermed udelade referencer til danske klassificeringer af brandmodstandsevne i bygningsreglementet (BR18) ) og de tilhørende vejledninger. Det vil betyde, at bygningsdele, der er klassificeret efter de nationale standarder, ikke længere vil kunne anvendes i forbindelse med de præaccepterede løsninger.

Styrelsen er imidlertid usikker på, i hvor høj grad de nationale klassifikationer stadig benyttes og opfordrer derfor brancheorganisationer til at oplyse, hvorvidt dette fortsat er tilfældet. Spørgsmålet er samtidig, hvornår de danske klassificeringer vil kunne udfases og udgå af bygningsreglementets vejledninger.

Det er fortsat tilladt at teste efter de danske standarder ved klassificering af bygningsdeles brandmodstandsevne, men i praksis anvendes de nationale teststandarder stort set ikke længere. I stedet testes efter fælleseuropæiske standarder.

Læs mere, og skriv til: alja@tbst.dk senest 30. juni 2021, hvis du ønsker at give din mening til kende.

Læs mere

Kontakt:

Trine Dalsgaard Jensen

Ingeniør, DBI Brandtest

40 21 21 05

tdj@dbigroup.dk

OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING