Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

GTS-institutter vil fjerne barrierer for Power-to-X

Udgivet 29.01.21


DBI går sammen med tre andre GTS-institutter for at finde løsninger på de barrierer, der står i vejen for en hurtig grøn omstilling og et Power-to-X-baseret dansk erhvervseventyr.


Power-to-X bliver af eksperter, erhvervsliv og politikere opfattet som en af de vigtigste løsninger til at mindske CO2-udledningen ved f.eks. at gøre tung landtransport og skibsfart klimaneutral. Men som det ofte er med ny teknologi, er der er række barrierer for, at den hurtigt kommer ud i markedet og gør en forskel.


Derfor vil de fire GTS-institutter, DBI, Alexandra Instituttet, FORCE Technology og Teknologisk Institut, på hvert deres ekspertisefelt være med til at fjerne forhindringerne for brugen af Power-to-X i Danmark:


- Danmark har skabt sig en særlig styrkeposition inden for vindmøller. Nu skal vi bruge det som afsæt til at få klimavenlig energi ind i endnu flere sektorer som f.eks. den maritime sektor og transportsektoren, der har svært ved at bidrage nok til den grønne omstilling. Power-to-X vil være driver for flere arbejdspladser, vækst og velstand, siger Hanne Christensen, CEO i FORCE Technology.


På fælles mission

Den fælles indsats har fokus på hele værdikæden – lige fra elektrolyse baseret på grøn el fra vind og sol til fremstilling af e-fuels og e-kemikalier som metan, metanol og ammoniak til anvendelse i transport, bygninger og industri. Indsatsen skal ses som et udtryk for, at GTS-institutterne tager deres del af ansvaret for, at Danmark når 70%’s-målsætningen.


- Vi arbejder i stigende grad strategisk og missionsbaseret, og er der én fælles mission, som er vigtig i de kommende år og årtier, og som alle væsentlige aktører bakker op om, så er det at få nedbragt CO2-udledningen og få genoprettet klimabalancen. Power-to-X spiller en afgørende rolle, hvis vi vil lykkes med missionen, siger Niels Husted Kjær, CEO i Alexandra Instituttet.


- Det er en forudsætning for succes, at vi får bygget et velfungerende økosystem op – lige fra vindmølleproducenten til aftageren – så alle led i kæden kender hinanden, har gode relationer og samarbejder. Derfor er der fokus på hele værdikæden i det fælles GTS-projekt, siger Jesper Ditlev, adm. direktør i DBI.


- GTS-institutterne har særlige forudsætninger for, sammen med virksomheder og universiteter, at sikre en succesfuld implementering af Power-to-X i Danmark og skabe nye arbejdspladser og eksport – specielt i små og mellemstore virksomheder, siger Juan Farré, adm. direktør i Teknologisk Institut.


Institutternes aktiviteter retter sig især mod tre områder:


 • Økosystem og videnspredning:
  • Opstart og drift af en række netværk, der skal sikre, at branchen fra den største til den mindste aktør har den nyeste viden og de rette kompetencer til at lykkes
  • Analyse- og kortlægningsarbejde af barriererne og de mulige løsninger
  • Arrangering af international konference
  • Påvirkning af standarder gennem deltagelse i nationale, europæiske og internationale standardiseringsorganisationer

 • Kapacitetsopbygning:
  • Opbygning af GTS’ernes kapacitet og viden, så virksomhedernes skiftende behov altid er dækket
  • Koordinering af deltagelse i internationale Power-to-X-relaterede fora
  • Indhentning af erfaringer fra Power-to-X-demonstrationsprojekter i Europa

 • Demonstrationsaktiviteter:
  • Udvikling af virksomhedsnære demonstrationsaktiviteter
  • Deltagelse i større nationale projekter på tværs af universiteter, virksomheder og to eller flere af GTS-institutterne
  • Deltagelse i større tværnationale projekter


De fire GTS-institutters konkrete indsats er beskrevet mere indgående i deres individuelle ansøgninger til Resultatkontrakt 2021-24 .


Læs mere om brand og sikkerhed ved Power-to-X , som er DBI’s fokusområde i det fælles projekt.


Se pressemeddelelse fra FORCE Technology

Læs mere
OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING