Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

DBI skal bidrage til den grønne omstilling med +70 mio. kr.

Udgivet: 18.01.21


Som et af Danmarks syv GTS-institutter får DBI del i de resultatkontraktmidler, som Uddannelses- og Forskningsministeriet uddeler. Pengene skal bruges til forskning og udvikling til gavn for dansk erhvervsliv, og denne gang er der fokus på den grønne omstilling. Med den nye resultatkontrakt er DBI nu klar til at udvikle nye løsninger, som både er klimavenlige og brandsikre.


’Accelereret udvikling af brandsikre biobaserede og genanvendte byggevarer’, ’Brandsikkerhed for biobaseret bygningsdesign’ og ’Brand og sikkerhed ved Power-to-X’ er de tre store indsatsområder, som DBI de kommende fire år skal udvikle løsninger indenfor. Det ligger fast, efter at Uddannelses- og Forskningsministeriet har tildelt DBI 70,8 mio. kr. i forbindelse med den nye resultatkontrakt, der løber fra 2021-2024.


Den grønne omstilling

Som noget nyt lægges der i denne resultatkontraktperiode ikke kun vægt på, at de tildelte midler investeres i nye løsninger, der bidrager til vækst og innovation i danske virksomheder, men også på, at udviklingen understøtter den grønne omstilling.

- Samfundet efterspørger i den grad ny viden og teknologi, der kan løse klimaudfordringen. Det er en kæmpestor opgave, som haster. Derfor er DBI også mere end klar til at tage vores del af ansvaret og stille vores kompetencer og faciliteter til rådighed for at hjælpe danske virksomheder til grønnere løsninger, siger chef for forretningsinnovation og teknologi hos DBI, Jakob Holst, og fortsætter:


- Det er ingen hemmelighed, at traditionelle brandsikre løsninger sjældent er særligt klimavenlige. Men vi ønsker at udfordre den måde, vi hidtil har tænkt brandsikkerhed på, og finde nye muligheder, der både er klimavenlige, brandsikre og lever op til lovgivningen.

DBI’s indsatsområder

DBI har defineret tre indsatsområder, som alle skal bidrage til den grønne omstilling i Danmark. Under hvert område vil der blive udarbejdet aktivitetsplaner og gennemført en række konkrete projekter. De enkelte indsatsområder og aktivitetsplaner er at finde på www.bedreinnovation.dk og opdateres løbende i takt med, at projektarbejdet skrider frem.


Læs mere om DBI’s tre indsatsområder:Læs mere

Kontakt:

Jakob Holst, chef for forretningsinnovation og teknologi

Tlf.: 40 43 26 62

E-mail: jah@brandogsikring.dk


OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING