Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

Inspektion af brandtekniske installationer i en Corona-krise

Udgivet: 13.05.20


DBI foretager fortsat inspektioner af brandtekniske installationer, bl.a. ABA-anlæg, sprinkleranlæg, brandventilationsanlæg, varslingsanlæg m.m. For trods Corona-situationen skal alle anlæg stadig være funktionsdygtige, så vores bygninger til enhver tid er brandsikre.


Og lige nu, hvor der færdes langt færre mennesker i både offentlige og private bygninger, er faktisk et ideelt tidspunkt at få foretaget inspektion af de brandtekniske installationer, fordi det netop kan ske uden påvirkning fra de personer, der normalt opholder sig i bygningerne.


DBI opfordrer derfor til, at der gives adgang til bygninger, så brandsikkerheden kan opretholdes, og bygningerne fortsat lever op til lovgivning og eventuelle forsikringskrav. Vores inspektører overholder naturligvis alle de sundhedsfaglige anvisninger, der gælder i Danmark.


Læs mere

Forlængelse af frist for udbedring af fejl og mangler

Hvis der i forbindelse med inspektion af de brandtekniske installationer konstateres fejl og mangler i kategori B, skal disse normalt udbedres inden for 2 måneder. Pga. Corona-situationen er denne frist forlænget til 3 måneder for inspektioner, der er foretaget mellem 15. februar 2020 og 8. juni 2020.


Har du spørgsmål, så kontakt DBI på tlf. 36 34 90 00.


OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING