Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

DBI vil hjælpe danske virksomheder med den grønne omstilling

Udgivet 04.05.20


1,2 milliarder kroner. Det er, hvad Uddannelses- og Forskningsministeriet forventer at investere i teknologiske løsninger, som DBI og Danmarks øvrige GTS-institutter skal udvikle over de kommende fire år. Projektmidlerne skal bruges til at accelerere den grønne omstilling og styrke danske virksomheders innovation og vækst.


Bæredygtighed rimer ikke just på brandsikkerhed. Men det kan det komme til. For DBI ønsker at stille sin store viden og erfaring til rådighed for at finde måder at anvende bæredygtige materialer i byggeriet på, som er brandsikre og samtidig afhjælper danske virksomheders udfordringer med den grønne omstilling.


DBI har således samlet alle gode kræfter og defineret fire overordnede indsatsområder, som dels skal fjerne brandmæssige barrierer for klimavenligt byggeri og nye energiformer, og dels ruste SMV’er til bedre at kunne modstå kriser. Jo flere midler der bevilliges til DBI’s indsatsområder, desto mere strøm kan vi sætte til projekterne inden for hvert af områderne.


Input understøtter indsatser

Alle indsatsområder kan findes på www.bedreinnovation.dk, og i hele maj måned er det muligt at læse om de enkelte områder og kommentere på dem. Med kommentarerne er man i høj grad med til at præge, hvilke indsatsområder der bevilliges midler til og udvikles løsninger indenfor. Desuden bidrager kommentarerne til udvikling af endnu skarpere løsninger, der rammer danske virksomheders behov endnu mere præcist.


DBI’s fire indsatsområder er:


Den kommende resultatkontraktperiode løber fra 2021-2024.


Læs mere

Har du spørgsmål?


Kontakt

Jakob Holst

Chef for forretningsinnovation og teknologi

Tlf.: 40 43 26 62

E-mail: jah@brandogsikring.dkOPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING