Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

Danske vandværker – og andre SMV’er – skal sikres mod cyberangreb

Et nyt projekt ved navn ’Samarbejdende Cybersikkerhed’ skal udvikle en ny løsning, der skal styrke danske vandværker og andre SMV’ers modstand og beredskab mod cyberangreb. Projektet kommer bl.a. til at indeholde vidensdeling, awareness-træning og beredskabsplaner inden for cybersikkerhed.


Cyberangreb kan koste danske SMV’er millioner af kroner og føre til tabte ordrer og forringet konkurrenceevne. Danske vandværker er nogle af de SMV’er, som bl.a. er sårbare over for cyberangreb.


Da danske vandværker ikke er omfattet af NIS-direktivet, som er EU’s direktiv for sikkerhed i net- og informationssystemer, skal vandværkerne imidlertid selv besidde de kompetencer og ressourcer, der skal til for at beskytte sig tilstrækkeligt mod cyberangreb.


Brancheforeningen Danske Vandværker er derfor nu gået sammen med DBI og de to ekspertvirksomheder inden for bl.a. cyber og avanceret dataanalyse, Derant og Halfspace i projektet ’Samarbejdende Cybersikkerhed’. Projektet skal udvikle en samlet løsning, der skal sikre danske vandværker og andre SMV’er mod cyberangreb. Industriens Fond har sponsoreret 8 mio. kr. til projektet, som løber fra 2020 og to år frem.


Teknik, uddannelse og vidensdeling

Projektet kommer til at gå på flere ben. I løsningen indgår nemlig både en teknisk del, uddannelse og vidensdeling.


Brugerne modtager automatisk cyber-updates og advarsler, hvis der er tegn på cyberangreb, ligesom de som supplement også gennemgår cybersikkerhedstræning. Den teknisk del af løsningen muliggør detektion af angribere, dataopsamling og en digital plan for IT-beredskab og -genopretning.


Undervejs i projektet inddrages brugerne løbende, så løsningen tager udgangspunkt i deres aktuelle sikkerhedsniveau, specifikke behov, og hvordan de bedst sikrer sig mod cyberangreb i fremtiden. Samtidig er der fokus på, at løsningen skal være enkel og billig at benytte for brugerne.


Løsningen kan anvendes af alle brancheorganisationer og SMV’er, der ønsker at sikre sig mod de cyberrisici, som moderne teknologi åbner op for.


Læs mere

Kontakt:

Ønsker du mere information om projektet, er du velkommen til at kontakte projektleder hos DBI, Anja Kivac på tlf.: +45 50 80 65 37 eller e-mail: ANK@brandogsikring.dk.


OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING