Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

Udløb af overgangsperiode ifm. europæisk produktstandard for branddøre

Udgivet: 29-10-2019


Den 1. november 2019 udløb den treårige overgangsperiode, som blev indført ved ikrafttrædelsen af den europæiske produktstandard for branddøre, indtil videre dog kun for yderdøre og porte. Det betyder, at disse branddøre nu også skal CE-mærkes for brand og røg, og at de danske BD- og BS-klassifikationer ikke længere kan anvendes.


For tre år siden trådte den europæiske produktstandard for branddøre, EN 16034, i kraft. Standarden er indtil videre gældende for udvendige branddøre og industrielle branddøre/porte, mens indvendige døre endnu ikke er omfattet af standarden. Og nu, den 1. november 2019, udløb så overgangsperioden for EN 16034. Det har stor betydning for mange dørproducenter.


Efter denne dato skal alle udvendige branddøre og industrielle branddøre/porte nemlig også CE-mærkes for brandmodstandsevne og røgtæthed (for røg dog kun, hvis det er relevant). Dermed er det ikke længere muligt at anvende de gamle, nationale standarder i BD- og BS-serierne, hvilket stiller nye krav til branddøre, der skal på markedet.


Bl.a. skal de fleste døre nu være brandtestet fra begge sider og kan således ikke som hidtil nøjes med test fra den ene side. Desuden er der nu krav om et kvalitetsstyringssystem, som er godkendt af et bemyndiget organ.


Ny testovn hos DBI

DBI har netop investeret i en ny, stor testovn, som forventes taget i brug i starten af det nye år. Ovnen gør det muligt at teste begge sider af en dobbeltdør ved én og samme test. Det er en fordel i forhold til det nye krav om CE-mærkning og brandtest fra begge sider af branddøre.


___________________________________________


Læs tidligere udgivet artikel (fra 2014) om europæisk produktstandard for branddøre og CE-mærkning -  Farvel til BD30 og BS60


Læs mere om CE-mærkning af branddøre:

CE-mærkning af branddøre - FAQ

Nye EU-regler for certificering og prøvning af branddøre - værd at vide

Ny CE-mærkning af branddøre - værd at vide om prøvning


Læs mere

Udvendige branddøre

Udvendige døre/yderdøre er omfattet af produktstandarden EN 14351-1 (Windows and doors – Product standard, performance characteristics – Part 1: Windows and external pedestrian doorset). De er defineret som manuelt betjente (evt. selvlukkende) døre, der adskiller indeklima fra udeklima, og som primært er beregnet til persongennemgang. Udvendige branddøre omfatter f.eks.:


• Yderdøre monteret i klimaskærm på steder med krav om beskyttelse mod vinkelsmitte


_____________________________


Industrielle branddøre/porte

Industrielle døre/porte er omfattet af produktstandarden EN 13241 (Industrial, commercial, garage doors and gates – Product standard, performance characteristics). De er defineret som manuelt eller automatisk betjente døre, der primært er beregnet til gennemgang for gods og køjetøjer, f.eks. i industrielle eller kommercielle bygninger, men kan også inkludere en gennemgangsdør beregnet til persongennemgang. Industrielle døre omfatter f.eks.:


• Vandretgående skydeporte

• Lodretgående hejseporte

• Rulleporte og rullejalousier

• Brandgardiner


Kan man anvende de danske BD- og BS-klassifikationer, hvis man udelukkende sælger på det danske marked?

Alle ovennævnte typer af branddøre skal være CE-mærkede efter den 1. november 2019. Dermed kan de gamle, nationale standarder heller ikke anvendes på det danske marked. For indvendige døre, der endnu ikke er omfattet af CE-mærkning, kan de gamle, nationale standarder fortsat anvendes.

Skal man CE-mærke sine døre, hvis man udelukkende sælger på det danske marked?

Ja, alle ovennævnte typer af branddøre skal CE-mærkes for brand og røg, ligegyldigt hvor de sælges inden for EU.


Hvad gælder, når de danske standarder og klassifikationer stadig står i vejledningerne til bygningsreglementet?

Af vejledningerne fremgår, at ”de danske klasser for brandteknisk klassifikation kan anvendes parallelt med de europæiske brandklasser, så længe de ikke er blevet afløst af disse, fx ved udløb af overgangsperioden af en relevant harmoniseret produktstandard”.


Det betyder, at de danske klassifikationer for ovennævnte typer af branddøre ikke længere kan anvendes pr. 1. november 2019.


Hvilke regler gælder, hvis man har bestilt døre efter de danske standarder, som først leveres og/eller monteres efter den 1. november 2019?

Alle døre, der forlader fabrikantens adresse pr. 1. november 2019, skal være CE-mærkede for brand og røg. Hvis dørene har forladt fabrikantens adresse før den 1. november 2019, er der ikke krav om CE-mærkning.


Er det nok, at alle delkomponenter er CE-mærkede hver især, eller skal døren samlet være CE-mærket?

Døren i sig selv skal være CE-mærket. Det er ikke tilstrækkeligt, at delkomponenterne er CE-mærkede.


Hvad kan forventes i forhold til indvendige branddøre?

Der er endnu ikke fastlagt nogen dato for krav om CE-mærkning af indvendige døre. Det vil sige, at de danske standarder på nuværende tidspunkt fortsat kan anvendes for indvendige døre.


Hvad gør man, hvis man endnu ikke har fået opgraderet til den europæiske standard?

Kontakt civilingeniør i DBI’s brandtestafdeling, Trine Dalsgaard Jensen, på tlf.: 40 21 21 05 eller e-mail: tdj@dbigroup.dk. Så taler vi om, hvad der skal til, og hvordan I bedst kommer i gang.


OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING