Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

Tests med mange anvendelser

Udgivet: 06-05-2019


DBI’s brandtekniske testfaciliteter kan udføre en række tests, og DBI arbejder for, at de tests har så mange anvendelsesmuligheder som muligt. Det betyder, at DBI’s tests ikke kun kan anvendes til at klassificere og certificere produkter efter diverse standarder, der giver markedsadgang til bl.a. byggeriet og det maritime område.


I takt med at den teknologiske udvikling og dermed også produktudviklingen går hurtigere, kommer der stadig flere produkter, som ikke er omfattet af standarder, og som derfor heller ikke lader sig klassificere. DBI’s testfaciliteter kan anvendes til at udføre individuelle testprogrammer for produkter til byggeriet og det maritime område baseret på kundens hensigt med produktet. Programmerne sikrer den nødvendige dokumentation for, at produktet lever op til målet – uanset om det er et CE-mærke eller en specifik anvendelse i et bestemt byggeri.


Flere tests på én gang
Desuden betyder DBI’s kendskab til tests og markeder, at producenter kan få vejledning i, hvilke tests der giver den største markedsadgang, og om der er andre tests, der kan give adgang til yderligere markeder, så de med fordel kan udføres i samme omgang. DBI kan rådgive om og udføre testprogrammer kombineret med simuleringer, der tilsammen er med til at sikre tilstrækkelig dokumentation til at opnå udvidede godkendelser til en gruppe produkter med begrænsede variationer. På den måde kan man omkostningseffektivt få f.eks. CE-mærket hele produktgruppen uden at teste hver variation.


Når der skal træffes designmæssige beslutninger om f.eks. valg af materialer eller design af et produkt, kan DBI’s faciliteter anvendes til at foretage udviklingstests, der giver indsigt i de forskellige materialers eller designs brandtekniske egenskaber. Data fra prøvningerne danner grundlag for oplyste valg om produktets design og sikrer et produkt, der lever op til producentens formål.


Demonstrationsprøvninger
Ønsker man at anvende et produkt på et område, hvor det ikke lever op til de præskriptive retningslinjer, kan DBI’s testfaciliteter også anvendes til demonstrationsprøvninger. Kan man f.eks. med evakueringssimulering se, at en trappe ikke behøver holde så lang tid som foreskrevet i præskriptive retningslinjer, fordi bygningen eller fartøjet er evakueret langt hurtigere, kan en demonstrationsprøvning tjene som effektiv dokumentation over for myndigheder og partnere.


Tests, der er foretaget ved DBI’s brandtekniske faciliteter, kan have andre og flere anvendelsesmuligheder alt afhængigt af behov eller hensigt, og DBI har kompetencerne til at rådgive om og sammensætte testsprogrammer, der sikrer et maksimale udbytte.


Mere information
Hvis du vil vide mere om testmulighederne for din virksomhed, så kontakt leder af DBI Brandtest, Anne Louise Petersen på tlf. 51 80 02 47 eller e-mail: alp@dbigroup.dk.


Læs mere
OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING