Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

Status på vejledningerne til BR18

13-09-2019


Med det nye bygningsreglement opstod der behov for en række nye vejledninger på brandområdet. Det er et stort arbejde, som tager tid. Derfor udestår flere af dem fortsat.


Bygningsreglement 2018 (BR18) trådte i kraft den 1. januar 2018, og med det også et behov for udarbejdelse af vejledninger til brug af reglementet. Samtidig indførtes certificeringsordningen for brand- og konstruktionsforhold, hvis overgangsperiode udløber den 1. januar 2020. Herefter skal alt nyt byggeri have en certificeret brandrådgiver tilknyttet projektet i henhold til BR18. Og netop derfor er der brug for vejledninger til arbejdet.


- Overgangsperioden udløber ganske vist til nytår, men vejledningerne skal ikke anvendes fra den ene dag til den anden. Hvis der er søgt om byggetilladelse inden 1. januar, er det stadig muligt at opføre byggeriet efter de tidligere regler, siger direktør for Kunder & Relationer i DBI, Ib Bertelsen, og fortsætter:


- Vejledningerne kommer løbende som selvstændige dokumenter. For brandområdet er det planen, at der skal være en række vejledninger og yderligere supplerende bilag.


En af dem er den overordnede vejledning til BR18’s kapitel 5 om brand, som erstatter ‘Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri’. Kapitlerne om generel sikkerhed ved brand, evakuering og redning af personer samt om redningsberedskabets indsatsmuligheder er udkommet. Derimod er kapitlerne endnu ikke klar om bærende konstruktioners brandmodstandsevne, antændelse og brand- og røgspredning, funktionsafprøvning og systemintegrationstest inden ibrugtagning samt drift-, kontrol- og vedligehold af brandforhold i og ved bygninger.


Bilag med præaccepterede løsninger er klar

Som noget nyt bliver brandtekniske installationer beskrevet i en selvstændig vejledning. Den mangler dog stadig. Eftersom BR18 medfører krav om dokumentation for de byggede brandtekniske tiltag, er der også en vejledning for, hvordan brandrådgiver, arkitekt og entreprenør sikrer det. Den er klar, mens vejledningen om, hvordan man kontrollerer den samme dokumentation, endnu ikke er klar. Vejledningen om certificerede brandrådgiveres virke er udgivet, men mangler at blive opdateret i forhold til de ændringer af BR18, der trådte i kraft 1. juli 2018.


- Derudover kommer de nye præaccepterede løsninger i ti bilag, der hver beskriver de præaccepterede løsninger for en bygning afhængig af dens anvendelse og type. De blev udarbejdet som noget af det første, og der vil være et naturligt behov for at opdatere dem løbende, efterhånden som alle vejledningerne kommer, siger Ib Bertelsen.


Hvornår en sådan opdatering kommer, vides ikke. Men der er praksis for at opdatere eksisterende regler og vejledninger to gange om året – enten 1. januar eller 1. juli.Læs mere

Vejledninger til BR18


Udgivet:

• Kapitel 1, 2 og 5 i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5, Generelt om brand

• Bilag 1-10 til Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5, Præaccepterede løsninger

• Bygningsreglementets vejledning til kapitel 29, Dokumentation af brandforhold

• Bygningsreglementets vejledning til kapitel 32 og 34, Certificeret brandrådgivers virke


Ikke udgivet:

• Kapitel 3, 4, 6 og 7 i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5, Generelt om brand

• Bilag 11 til Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5, Definitionsliste

• Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5, Brandtekniske Installationer

• Bygningsreglementets vejledning til kapitel 30, Kontrol af dokumentation af brandforhold


OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING