Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

Brandtjekker

Som et plugin til REVIT undersøger Brandtjekkeren, om de præskriptive krav fra BR18 overholdes, mens en bygning bliver tegnet. Brandtjekkeren er endnu ikke klar til brug, bl.a. fordi den lige nu stiller store krav til nøjagtigheden af tegningen, men arbejdet på den fortsætter. Prototypen af værktøjet er udviklet til at håndtere etageboligbyggeri op til 22 meter og tager bl.a. højde for flugtveje, klassifikationskrav til materialer og fastlæggelse af brandceller og -sektioner. Den identificerer dermed også byggeriets brandklasse. Desuden kan Brandtjekkeren generere oversigter, der viser, om et byggeri lever op til kravene, og markere, hvis der mangler data for at tjekke et krav. Samtidig anviser den krav til bl.a. bæreevne og overflader.


- Vi ved, at behovet for Brandtjekkeren er tilstede på tegnestuerne, og når de teknologiske udfordringer er løst, skal den i brugertest på en række forskellige tegnestuer. Det guidende element ved værktøjet er især vigtigt, så det ikke kun melder fejl, men fortæller, hvad der mangler, når et byggeri ikke lever op til de præaccepterede løsninger, siger Claus Langhoff.


Læs mere
OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING