Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

DBI udvikler ny mini-SBI-test

Udgivet: 20-08-19


I fremtiden bliver det billigere og enklere at udvikle nye produkter for producenter takket være DBI’s nye resultatkontrakt. Den indeholder bl.a. et projekt, der skal udvikle en mini-SBI-test, som skal gøre det nemmere at forudsige, hvordan et produkt klarer den større og dyrere SBI-test.


Det kan være svært at forudsige, om et produkt har de rette brandtekniske egenskaber. SBI-testen, som alle produkter skal igennem for at komme på markedet, er en dyr måde at gøre det på. Testen er både dyr i sig selv og kræver meget forberedelse og arbejde af producenten. Derfor udfører DBI mindre tests og modellering, der kan sige noget om et produkts egenskaber og give en indikation af, hvordan produktet vil præstere ved en fuldskalatest. Og snart kommer der endnu et værktøj til den værktøjskasse.


- Mikroskalatests er billigere og derfor et godt værktøj i produktudviklingen. Men de giver viden om nogle andre parametre og er meget anderledes end SBI-testen. Derfor udvikler vi nu en mini-SBI-test, der får de samme fysiske karakteristika som SBI-testen, men som vil være mindre, billigere og dermed mere velegnet til produktudvikling. Testen bliver et ekstra værktøj, der vil minde mere om den endelige prøvning end de eksisterende mikroskalatests, siger Aqqalu Ruge, der er Project Manager i Advanced Services.


Prototype i år

Mini-SBI-testen er en del af DBI’s nye resultatkontrakt, der skal give bedre grundlag for produktudvikling for producenter. Håbet er, at mini-SBI-testen på sigt både kan skabe overblik over, hvordan resultaterne fra mikroskalatests kan bruges til at forudsige en SBI-test, og at mini-SBI-testen i sig selv giver et godt grundlag for at vurdere, hvordan et produkt vil klare en SBI-test.


- Selve testopstillingen bliver udviklet nu, men det er vanskeligt at skalere ild, så i en periode skal der eksperimenteres og tilpasses. Inden årets udgang skulle vi dog meget gerne have en prototype, siger Aqqalu Ruge.

Mini-SBI-testen er ikke et selvstændigt produkt, men en del af en samlet portefølje af mindre tests, som tilsammen kan sige noget om produktets egenskaber.


- Der vil formentlig være tale om en glidende overgang, hvor vi i starten vil kunne sige lidt om, hvordan et produkt vil klare sig på baggrund af mini-SBI-testen, og hen ad vejen vil vi så kunne sige mere, siger Aqqalu Ruge.
Læs mere

Mini-SBI-test


DBI udvikler en mini-SBI-test (skaleret SBI-test), som skal bruges til at dokumentere sammenhængen mellem de forskellige mikroskalatests og den langt dyrere SBI-test. Mini-SBI-testen vil have mange af de samme fysiske karakteristika som SBI-testen og kan dermed hurtigt og billigt give en indikation af, hvordan et produkt vil præstere i SBI-testen. Den vil indgå i den samlede portefølje af miniskalatest og modellering, som DBI tilbyder.


DBI udvikler en mini-SBI-test (skaleret SBI-test).
OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING