Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

DBI Certification er akkrediteret til at certificere brandrådgivere

Udgivet: 31-01-2019


Med indførelsen af en ny certificeringsordning skal brandrådgivere fremover certificeres. DBI Certification er nu akkrediteret til at certificere brandrådgivere og ser frem til at føre brandrådgivere sikkert og kompetent igennem certificeringsprocessen.


Den 1. januar 2018 trådte Bygningsreglement 2018 og en ny certificeringsordning for brandrådgivere officielt i kraft. Dermed udfases den tekniske byggesagsbehandling fra de kommunale myndigheder og erstattes af den nye certificeringsordning. Det betyder, at mange brandrådgivere skal certificeres og fremover dokumentere og kontrollere, at de valgte brandsikringsløsninger i byggeriet lever op til reglerne i bygningsreglementet.


- Der er tale om et paradigmeskifte i byggebranchen og i måden, vi sikrer opfyldelse af brandsikkerhedskrav i vores byggeri på. Som akkrediteret og specialiseret certificeringshus inden for brand har det været naturligt for DBI Certification at byde ind med vores kompetencer og erfaring på området. Vi er derfor meget glade for at have opnået akkreditering hos DANAK til nu at kunne certificere brandrådgivere, siger Anders Frost-Jensen, der er direktør for DBI Certification A/S.


Og certificeringsansøgere er der nok af. For mange aktører inden for byggeriet har ventet på certificeringsorganer, der kunne certificere dem, så de kan påtage sig den nye rolle, som certificeringsordningen lægger op til. Bl.a. skal de certificeres til såkaldte brandklasser, som er baseret på deres kvalifikationer og kompetencer.


- DBI Certification kan certificere brandrådgivere til brandklasse 2-4 og tredjepartskontrol. Vi benytter uvildige faglige bedømmere fra rådgiverbranchen, som udvælges på baggrund af deres kompetencer, erfaring og habilitet i forhold til både ansøger og det byggeri, der indgår i bedømmelsen. Ved brandklasse 2 vil der desuden blive anvendt en multiple choice-test, som sikrer en hurtig procestid, siger Anders Frost-Jensen.

For smidighed, uvildighed og kvalitet er nogle af nøgleordene, når DBI Certification nu skal certificere brandrådgivere.


Læs mere om certificeringsordningen, og hvordan du bliver certificeret


Har du spørgsmål, så skriv til: Cert_brand@dbicertification.dk.Læs mere

Hør webinar om ansøgningsprocessen til at blive certificeret brandrådgiver:


Brandklasse 2


Brandklasse 3+4


Med indførelsen af en ny certificeringsordning skal brandrådgivere fremover certificeres.
OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING