Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

Dokumentation af brandforhold pr. 1. juli 2018

Udgivet: 27-06-2018


Bygningsreglement 2018 (BR18) trådte i kraft den 1. januar 2018 med en overgangsperiode på seks måneder, hvor både BR18 og BR15 har kunnet anvendes. Samtidig med ikrafttrædelse af BR18 blev der indført en certificeringsordning for brand- og konstruktionsforhold med en fastsat overgangsperiode på to år. Det vil sige, at man indtil 31. december 2019 kan vælge imellem brug af teknisk byggesagsbehandling af brandforhold og brug af en certificeret brandrådgiver i forbindelse med godkendelse af byggeri. Efter den toårige overgangsperiode kan der udelukkende anvendes certificerede brandrådgivere.

Da de nye certificeringsorganer, der skal certificere brandrådgivere, endnu ikke er klar til at certificere rådgivere, findes der dog i øjeblikket reelt kun én mulighed ved godkendelse af byggeri – nemlig teknisk byggesagsbehandling.

Udløb af BR15 pr. 1. juli 2018
BR15 udløber den 1. juli 2018, hvilket betyder, at der herefter kun kan søges om byggetilladelse efter BR18. De fleste brandrelaterede vejledninger til BR18 er dog endnu ikke klar til brug og vil først blive det i løbet af 2018. I mellemtiden kan man i stedet anvende andet relevant materiale som f.eks. ’Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri’ og ’Information om brandteknisk dimensionering’, som hidtil er blevet anvendt i forbindelse med BR15. Dermed vil dokumentation og godkendelse af brandforhold i henhold til BR18 være næsten identisk med fremgangsmåden i BR15, indtil der foreligger vejledninger til BR18 og findes certificerede brandrådgivere.

Certificerede brandrådgivere
De nye certificeringsorganer til certificering af brandrådgivere har ventet på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens endelige version af ’Vejledning om certificering af statikere og brandrådgivere’. Da den foreligger nu, forventes de første certificerede brandrådgivere at kunne være certificeret i løbet af efteråret 2018.

Overgangsperioden imellem BR15 og BR18

Brandklasser og risikoklasser
For at bestemme en bygnings kompleksitet indeholder BR18 fire brandklasser og fire risikoklasser, som afgør, hvilke løsninger der skal anvendes ved det enkelte byggeri. Som noget nyt skal der pr. 1. juli 2018 defineres brandklasse og risikoklasse i forbindelse med alle projekter.

Læs mere om brandklasser og risikoklasser samt 
vejledende udtalelse om bygningsreglementets brandkrav efter 1. juli 2018
Læs mere
OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING