Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

Revideret retningslinje skal forhindre sprinklereksplosioner

Udgivet: 11-09-17


Den kommende retningslinje for automatiske sprinkleranlæg kommer til at håndtere risikoen for forpufning. Retningslinjen er klar til vinter, men indtil da er der en række råd, der minimerer risikoen, når man arbejder på anlæggene.


En forpufning kan være voldsom og livsfarlig. Brinten opstår i rørene i sprinkleranlægget, og når anlægget bliver aftømt i forbindelse med ombygning eller service, slippes gassen ud, hvorved der opstår risiko for en forbrænding af eksplosionslignende karakter.

- På baggrund af sidste års tekniske rapport fra Finans Norge om de norske hændelser mener vi, at der er tale om ophobning af brint, og at det er årsagen til de såkaldte forpufninger, som det hedder i fagsprog. De kan medføre store materielle skader og fare for menneskeliv. Derfor vil den opdaterede retningslinje på området inkludere, hvordan man undgår forpufninger, siger Anders Frost-Jensen, der er direktør for Infrastruktur & Kvalitet hos DBI.

I 2014 fandt der to forskellige eksplosioner sted i forbindelse med service og driftsarbejde på sprinklersystemer. Begge gange kom den pågældende tekniker til skade, og begge hændelser kunne have været livsfarlige. Der har siden været lignende eksplosioner i Norge, og sidste efterår skete det så også i Frankrig.


Måske aftømning til det fri

DBI’s anbefalinger kommer i forlængelse af Arbejdstilsynets anbefalinger på området. Her anbefaler man, at der er en fast og skriftlig procedure for arbejdet med anlæggene, god ventilation i sprinklercentralen og evt. bærbar gasmåler til medarbejderne. Desuden anbefales det, at der ikke udføres andet arbejde under aftømningen, eller før der er luftet grundigt ud, at elinstallationerne i rummet er korrekt udført for at undgå gnistdannelse, og at de ikke bruges under aftømning, eller før der er luftet grundigt ud.


- Vi anbefaler bl.a., at personalet er tilstrækkeligt uddannet, og at man løbende kontrollerer trykforholdene i rørene for at tjekke for brint. Er der højt tryk, bør man aftømme til det fri med en slange, siger Anders Frost-Jensen.

Inden de endelige løsninger kommer, har DBI udarbejdet en række anbefalinger, som minimerer risikoen, når man arbejder med sprinkleranlæg.

- Det kunne f.eks. blive, at man skal føre nye installationer ud i det fri, så man kan aftømme dem dér. Eller måske at se bort fra de rørtyper, hvor der er størst risiko for dannelse af brint. Men det skal udvalget kigge på nu, siger Anders Frost-Jensen.

Det er endnu for tidligt at sige, hvilke løsninger på forpufningerne retningslinjen kommer til at indeholde.

- Vi tilpasser den reviderede internationale retningslinje til de danske forhold, hvilket bl.a. vil inkludere anvisninger om, hvordan man undgår forpufninger. For selvom der er sket en forpufning i Frankrig, er der ingen kendte tilfælde andre steder end i Norden, og derfor er fænomenet ikke inkluderet i den internationale retningslinje. Den er lige blevet opdateret, og nu begynder det faglige udvalg under DBI at tilpasse den, fortæller Anders Frost-Jensen.

Til vinter kommer den reviderede retningslinje, hvis fulde navn er DBI Retningslinje 251/CEA4001.DBI’s anbefalinger:

  • Drifts- og servicepersoner skal være tilstrækkeligt uddannet.
  • Et rør-reduceret anlæg kan indeholde større mængder brandbar gas, hvorfor trykforhold bør tjekkes løbende. 
  • Er der et unormalt højt tryk i rørinstallationen, bør aftømning af sprinklerinstallationen ske til afløb i det fri via slange. 
  • I forbindelse med aftømning af rørinstallationen bør der ikke anvendes bor, hulsav eller andre skære- eller gnistdannende redskaber i sprinklercentralen, før rummet er grundigt udluftet. 
  • Ved påfyldning af vand bør rørinstallationen spules grundigt igennem og være udluftet så meget som muligt. 


Læs mere
Forzinkede rør giver risiko for forpufning
I et sprinkleranlæg med forzinkede rør, som er fyldte med vand, kan der udvikles brint ved en kemisk reaktion mellem vand og rør. Det viser en rapport fra Finans Norge. Brugen af forzinkede rør i sprinklersystemer er udbredt i Danmark. Når der er vedligeholdelses- eller driftsarbejde på anlægget, kan gassen slippe ud i sprinklercentralen, hvor den blander sig med ilten og kan forbrænde eller forpuffe, hvis den møder en antændelseskilde – f.eks. en gnist fra værktøj. Forbrændingen kan have eksplosionslignende karakter og kan være så kraftig, at den flytter betonmure og er livsfarlig.

Revideret retningslinje skal forhindre sprinklereksplosioner
OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING