Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

Det bliver nemmere at administrere brandsikringsanlæg

Udgivet: 26.05.16


Både anlægsejere og brandmyndigheder får nu adgang til webportalen ’Mit DBI’, der giver overblik over alle brandsikringsanlæg under DBI-inspektion. Den nye webportal er en gratis service til alle DBI’s inspektionskunder.

Både virksomheder med automatiske brandsikringsanlæg og de danske beredskaber får nu et nyt værktøj, der giver bedre overblik over anlæggene og deres status. Det skyldes, at DBI har udviklet webportalen ’Mit DBI’ med en række servicefunktioner for både anlægsejere og brandmyndigheder.

DBI tilbyder ’Mit DBI’ til alle inspektionskunder, som på nuværende tidspunkt meget gerne skulle have modtaget oplysninger om, hvordan man logger ind og bruger portalen.

Den nye webportal retter sig mod anlæg, som DBI løbende gennemfører inspektion af. Det vil ofte være brandalarmanlæg (ABA) eller sprinkleranlæg (AVS), men alle typer anlæg, hvor DBI tilbyder inspektion, er omfattet, herunder også varslingsanlæg.

- Nogle anlægsejere kan have flere hundrede brandsikringsanlæg af forskellige typer og på forskellige adresser. Det gælder f.eks. kommuner og store virksomheder, hvor det kan være en omfattende opgave at følge med i inspektionsrapporterne og udbedringen af eventuelle fejl. Det nye værktøj letter denne opgave betydeligt, siger afdelingsleder Kim Hansen fra DBI Inspektion.

Sådan virker ’Mit DBI’
Den enkelte DBI-kunde kan logge ind på ’Mit DBI’ og se en liste med egne anlæg. Anlæggene vises med en grøn, gul eller rød smiley, alt efter om anlægget er fejlfrit, har B- eller C-fejl - eller har A-fejl og derfor ikke er godkendt, før fejlen er udbedret.
Desuden indeholder ’Mit DBI’ inspektionsrapporter som pdf-filer. Det er muligt at søge i anlæggene på f.eks. status eller adresse.

- Med webportalen kan virksomheden også administrere anlæggenes status. Når en fejl er udbedret, kræver det blot et par klik at ændre smiley’en, og den korrekte status fremgår med det samme. Det er også muligt at udtrække en rapport med hele forløbet, fortæller Kim Hansen.
De danske beredskaber er en anden målgruppe for ’Mit DBI’. Den løbende inspektion er ofte et myndighedskrav, hvor beredskaberne i dag får inspektionsrapporterne tilsendt som pdf-filer til dokumentation.

- Med webportalen kan beredskaberne langt nemmere følge med i anlæggenes status og f.eks. koncentrere sig om de anlæg, hvor inspektionen afdækker fejl, siger Kim Hansen.
Gratis service

Markedet har taget godt imod ’Mit DBI’, som før lanceringen er blevet afprøvet hos udvalgte virksomheder og beredskaber.

- Vi har fået mange positive tilbagemeldinger fra begge målgrupper, siger Kim Hansen og tilføjer, at alle inspektionskunder hos DBI får mulighed for at bruge ’Mit DBI’ som en gratis service.

DBI er akkrediteret af DANAK til inspektion af brandalarmanlæg (ABA), sprinkleranlæg (AVS/VTS), rumslukningsanlæg (ARS), dørlukningsanlæg (ABDL), overtryksventilerede trapperum (OTV), varslingsanlæg, brandventilation, andre brandsikringsanlæg og brandværnsinspektion. Hertil kommer tre ikke-akkrediterede inspektionsydelser:

Brandværnsinspektion, brand- og sikringsteknisk risikoanalyse (BSR) og beredskabsplaner.
En inspektion omfatter en gennemgang af brandsikringsanlæggene i forhold til komponenter, bygningsindretning og -brug samt vedligeholdelse af anlæggene.

Inspektion forbedrer anlægskvaliteten og betyder, at brandsikringsanlægget til stadighed kan forventes at fungere efter hensigten. Konkret øger inspektion brandsikkerheden ved at sikre, at anlæggene løbende tilpasses bygnings- og/eller produktionsmæssige ændringer, og at anlæggene serviceres og vedligeholdes forskriftsmæssigt.

26.05.16
Læs mere
Mit DBI
OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING