Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

Beredskabsplanen bliver digital

Udgivet: 25.05.16


Mange virksomheder risikerer unødvendigt store tab, fordi de ikke har styr på deres beredskabsplaner. Det bliver imidlertid lettere med Digitalberedskab, der er en ny service, som DBI lancerer.

En brand bryder ud på en virksomhed. Heldigvis har virksomheden en beredskabsplan. Uheldigvis er der bare ingen, der har opdateret den i flere år eller kan huske, at den overhovedet findes. Derfor er der ingen, der ved, hvad de nøjagtigt skal foretage sig. Og derfor begynder ingen slukningsarbejde med pulverslukkere. Ingen sikrer kundekartoteket eller de maskiner, der er uundværlige for produktionen. Ingen tager ansvar for en evakuering. Ingen sørger med andre ord for at minimere brandens skadevirkninger.

- Vi ved fra udenlandske undersøgelser, at mange virksomheder ikke har nogen plan for, hvordan de skal sikre virksomhedens drift og værdier i tilfælde af uheld. Og mange af de virksomheder, der faktisk har en plan, har gjort et stort arbejde ud af den engang i fortiden, hvorefter den har stået og samlet støv i en reol på et kontor lige siden. For at en beredskabsplan skal tjene sit formål og være med til at minimere følgerne ved en ulykke, skal den være opdateret, og medarbejderne skal kende til den, fastslår Jesper Florin, der er leder af sikrings- og efterforskningsafdelingen hos DBI.

Hvis det ikke er tilfældet, kan det få store konsekvenser. Ifølge en undersøgelse foretaget af Forsikring og Pension er 25% af alle virksomheder med skadesomkostninger på +5 mio. kr. efter en brand nødt til at dreje nøglen om. Og tallet er sandsynligvis endnu højere. For selvom virksomheden er forsikret, hjælper det ikke meget, hvis kunderne er smuttet, når virksomheden er klar igen. Dermed risikerer et midlertidigt driftsstop at blive til et længerevarende problem, der i sidste ende kan betyde lukning af virksomheden.

Strøm til beredskabsplanen
For at gøre beredskabsplanerne mere tilgængelige, nemmere at opdatere og lettere at distribuere blandt medarbejderne lancerer DBI nu Digitalberedskab.

- Løsningen sætter strøm til den klassiske beredskabsplan. Det betyder bl.a., at den er nemmere at dele med medarbejderne, fordi de altid selv kan logge ind og se, hvilke opgaver de skal løse i tilfælde af forskellige uheld. Det øger bevidstheden om den, når den ikke er gemt væk i et ringbind på et kontor, siger Jesper Florin og påpeger samtidig, at Digitalberedskab kan justeres, så den passer præcis til den enkelte branche, virksomhedsstørrelse mm.

Et udbredt problem med den klassiske beredskabsplan er også, at den ikke holdes ved lige. Hvis en medarbejder, der har ansvar for f.eks. evakuering, forlader virksomheden, bliver planen ganske enkelt ikke rettet til. Og selvom der er en veludarbejdet plan for, hvordan virksomheden skal agere ved forskellige scenarier som brand, personskade eller andre relevante trusler mod virksomheden, er det ikke noget, der øves. Planen bliver simpelthen glemt.

- Den nye løsning gør det nemt at rette oplysningerne og rollefordelingen. Samtidig minder den selv den ansvarlige medarbejder om, at det er tid til at gennemgå og opdatere planen. På den måde er Digitalberedskab lige så egnet til at håndtere og tilrettelægge en virksomheds beredskab, som den er til at kommunikere planen til medarbejderne, siger Jesper Florin.

Flere moduler på vej
Løsningen er ganske vist ny, men der er allerede planer om at udvide den med relevante moduler.

- Der vil bl.a. komme et risikomodul, hvor virksomheder kan foretage deres egne risikoanalyser og indarbejde risici i beredskabsplanen. Desuden kommer der et uddannelses- og træningsmodul, der baseret på risici og branche kan anbefale kurser og uddannelse til de ansvarlige medarbejdere, fortæller Jesper Florin.

Digitalberedskab er nem at bruge, og brugerfladen er simpel, så man behøver ikke være it-kyndig for at anvende den. Og den er efterspurgt.

- Vi oplever, at der er ganske stor interesse for løsningen fra vores danske kunder. Beredskabsplaner er også meget udbredte i en række andre lande, og vi kan hurtigt oversætte den til andre sprog, hvis der er interesse for den fra udlandet, siger Jesper Florin.


------------------------------------------------------------------------------------

Beredskabsplaner

En beredskabsplan er en virksomheds plan for, hvad den skal gøre i tilfælde af en række forskellige uheld, og hvilke medarbejdere der skal gøre hvad. Planen kan ikke forhindre uheld, men ved på forhånd at have tænkt scenarier igennem og planlagt derefter kan man minimere virksomhedens tab og sikre, at en plan for fortsat drift hurtigt bliver sat i værk.

Hvad planen konkret beskytter imod, afhænger af virksomhedens risikoanalyse, som ligger til grund for enhver beredskabsplan, men den kan f.eks. omfatte scenarier som brand, personskade, udslip af kemikalier, datanedbrud, eller at en leverandør pludselig ikke kan levere råvarer. For at planen skal virke i tilfælde af uheld, kræver det naturligvis, at virksomheden løbende afholder øvelser, så medarbejderne er trænede og forberedte på, hvad de skal gøre i et nødstilfælde.

For aktieselskaber er det et krav at have en beredskabsplan, og nogle forsikringsselskaber stiller også krav om at have en. DBI tilbyder assistance til udarbejdelse af beredskabsplaner.

25.05.16

Læs mere
Beredskabsplanen bliver digital
OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING