Tilbage

TV-overvågning - TVO - TV-overvågning projektering

Kursusnummer: AMU330

Kursusbeskrivelse

Efter endt kursus kan deltageren projektere alle former for TV-Overvågningsanlæg (TVO). Det betyder blandt andet at: Deltageren har, i relation til TV-overvågningsopgaven, kendskab til kameraindstillinger, billedsignalets opbygning og transmission, relevante lysforhold samt kameraers optik. Deltageren har indgående kendskab til gældende love og regler om samt krav til dokumentation af netværksbaseret og ikke-netværksbaseret tv-overvågning (TVO). Deltageren vejleder kunden om lovgivnings- og sikkerhedsmæssige aspekter ved valg af TVO-netværks- og ikke-netværksbaserede anlæg. Kurset indgår i Krav til virksomhedens medarbejdere i Forsikring og Pensions kravspecifikation til Certificering af TVO-virksomheder

Intro

Branchecertifikat kursus

Målgruppe

Uddannelsen retter sig mod personer inden for amu-målgruppen, der ønsker at arbejde med Tv-overvågningsanlæg og som har gennemført Sikringsanlæg ¿ grundlæggende AIA, TVO, ADK eller har tilsvarende kompetencer.

Kursusindhold

Jobmuligheder og videre uddannelse: Uddannelsesbeviset giver mulighed for at varetage jobfunktioner i virksomheder/organisationer, som beskæftiger faglærte og/eller ufaglærte medarbejdere inden for det jobområde, arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig imod, og som er beskrevet i uddannelsens centralt godkendte handlingsorienterede mål. Personer, som har dette uddannelsesbevis, har på en række områder mulighed for at få beviset anerkendt ved optagelse på en erhvervsuddannelse (merit). I bekendtgørelsen for erhvervsuddannelserne findes der nærmere bestemmelser om merit. Bevis opnås således: Beviset tildeles, når deltageren har nået arbejdsmarkedsuddannelsens centralt godkendte handlingsorienterede mål. For arbejdsmarkedsuddannelser, hvortil der er udviklet en prøve, vil dette som udgangspunkt forudsætte, at prøven er bestået.

Varighed

3 dage - TVO - TV-overvågning projektering (49678).

Forudsætning

Kurset gennemføres ved minimum 14 deltagere.

Hvidovre, DBI
Jernholmen 12
2650 Hvidovre

PRISER

DKK 128,00 pr. dag
(medlem)
DKK 128,00 pr. dag
(ikke medlem)

Kursusdatoer


Hvidovre, DBI
4. juli 2022
3 dage
Kursusdatoer
4. juli 2022 kl. 08:00 - 15:24
5. juli 2022 kl. 08:00 - 15:24
6. juli 2022 kl. 08:00 - 15:24
Fuld booket
1. november 2022
3 dage
Kursusdatoer
1. november 2022 kl. 08:00 - 15:24
2. november 2022 kl. 08:00 - 15:24
3. november 2022 kl. 08:00 - 15:24
Fuld booket
13. december 2022
3 dage
Kursusdatoer
13. december 2022 kl. 08:00 - 15:24
14. december 2022 kl. 08:00 - 15:24
15. december 2022 kl. 08:00 - 15:24
Tilmeld

TV-overvågning - TVO - TV-overvågning projektering

Jeg er i arbejde eller privatperson

Tilmeld kursus
Du vil blive sendt videre til voksenuddannelse.dk.
Hvis du køber flere kurser og produkter skal du huske at færdiggøre din bestilling i DBI’s webshop

Jeg er ledig

Kontaktperson

Ring til os
Du er velkommen til at ringe til kursusafdelingen.
KLIK HER FOR AT TILMELDE DIG DBI's NYHEDSBREV

Vilkår for brug af DBI’s website

Copyright© Alt materiale på DBI's webside er beskyttet ifølge loven om ophavsret. Er du i tvivl om, hvordan du må anvende vores materiale, er du velkommen til at kontakte os på dbi@brandogsikring.dk.
Vimeo LinkedIn