Tilbage

TV-overvågning - TVO 2 - TV-overvågning netværksbaseret

Kursusnummer: AMU320

Kursusbeskrivelse

Efter endt kursus kan deltageren installere netværksbaserede TV-Overvågningsanlæg (TVO). Det betyder: Deltageren har viden om netværksbaserede TVO-anlæg, cybersikkerhed og valg af komponenter. Deltageren vejleder kunden ved valg af TVO-netværksbaserede anlæg. Deltageren monterer, idriftsætter, servicerer og vedligeholder netværksbaserede TVO-anlæg. Deltageren afprøver og sikrer, at anlægget fungerer korrekt og tilfredsstillende i forhold til den ønskede anvendelse. Deltageren udfører dokumentation efter gældende regler og instruerer slutbrugeren i anvendelse af anlægget. Kurset indgår i Krav til virksomhedens medarbejdere i Forsikring og Pensions kravspecifikation til Certificering af TVO-virksomheder.

Intro

Branchecertifikat kursus

Målgruppe

Uddannelsen retter sig mod personer inden for amu-målgruppen, der ønsker at arbejde med Tv-overvågningsanlæg og som har gennemført TVO 1 eller har tilsvarende kompetencer.

Kursusindhold

Jobmuligheder og videre uddannelse: Uddannelsesbeviset giver mulighed for at varetage jobfunktioner i virksomheder/organisationer, som beskæftiger faglærte og/eller ufaglærte medarbejdere inden for det jobområde, arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig imod, og som er beskrevet i uddannelsens centralt godkendte handlingsorienterede mål. Personer, som har dette uddannelsesbevis, har på en række områder mulighed for at få beviset anerkendt ved optagelse på en erhvervsuddannelse (merit). I bekendtgørelsen for erhvervsuddannelserne findes der nærmere bestemmelser om merit. Bevis opnås således: Beviset tildeles, når deltageren har nået arbejdsmarkedsuddannelsens centralt godkendte handlingsorienterede mål. For arbejdsmarkedsuddannelser, hvortil der er udviklet en prøve, vil dette som udgangspunkt forudsætte, at prøven er bestået.

Varighed

3 dage - TVO 2 - TV-overvågning netværksbaseret (49677).

Forudsætning

Kurset gennemføres ved minimum 14 deltagere.

Frederikshavn, DBI
Baldersvej 9
9900 Frederikshavn
Hvidovre, DBI
Jernholmen 12
2650 Hvidovre

PRISER

DKK 128,00 pr. dag
(medlem)
DKK 128,00 pr. dag
(ikke medlem)

Kursusdatoer


Frederikshavn, DBI
19. september 2022
3 dage
Kursusdatoer
19. september 2022 kl. 08:00 - 15:24
20. september 2022 kl. 08:00 - 15:24
21. september 2022 kl. 08:00 - 15:24
Tilmeld
19. december 2022
3 dage
Kursusdatoer
19. december 2022 kl. 08:00 - 15:24
20. december 2022 kl. 08:00 - 15:24
21. december 2022 kl. 08:00 - 15:24
Tilmeld

Hvidovre, DBI
17. oktober 2022
3 dage
Kursusdatoer
17. oktober 2022 kl. 08:00 - 15:24
18. oktober 2022 kl. 08:00 - 15:24
19. oktober 2022 kl. 08:00 - 15:24
Tilmeld

TV-overvågning - TVO 2 - TV-overvågning netværksbaseret

Jeg er i arbejde eller privatperson

Tilmeld kursus
Du vil blive sendt videre til voksenuddannelse.dk.
Hvis du køber flere kurser og produkter skal du huske at færdiggøre din bestilling i DBI’s webshop

Jeg er ledig

Kontaktperson

Ring til os
Du er velkommen til at ringe til kursusafdelingen.
KLIK HER FOR AT TILMELDE DIG DBI's NYHEDSBREV

Vilkår for brug af DBI’s website

Copyright© Alt materiale på DBI's webside er beskyttet ifølge loven om ophavsret. Er du i tvivl om, hvordan du må anvende vores materiale, er du velkommen til at kontakte os på dbi@brandogsikring.dk.
Vimeo LinkedIn