Tilbage

AIA videregående - objekt- og perimeterovervågning

Kursusnummer: AMU130

Kursusbeskrivelse

Efter endt kursus kan deltageren installere elektronisk perimeter- og objektovervågning. Det betyder: Deltageren har indgående kendskab til love og regler samt forsikringsbranchens krav til værdiopbevaringsenheder og til alternative objektsikringstyper. Deltageren installerer, idriftsætter og vedligeholder objektovervågning samt overvågning af værdiopbevaringsenheder og boksrum. Deltageren projekterer, installerer, fejlfinder, og foretager service på et anlæg til udendørs perimeterovervågning. Deltageren vælger ud fra de lokale forhold egnede detektorer til opgaven, herunder fritstående, hegnsbaserede samt nedgravede detektorer. Deltageren får et indgående kendskab til love, forskrifter og regler som vedrører udendørsovervågning. Deltageren udfærdiger dokumentation efter gældende regler og instruerer slutbrugeren i korrekt anvendelse. Kurset indgår i Krav til virksomhedens medarbejdere i Forsikring og Pensions kravspecifikation til Certificering af AIA-virksomheder.

Intro

Branchecertifikat kursus

Målgruppe

Uddannelsen retter sig mod personer inden for amu-målgruppen, der ønsker at arbejde med alarmanlæg og som har gennemført AIA 1 eller har tilsvarende kompetencer.

Kursusindhold

Efter endt kursus kan deltageren installere elektronisk perimeter- og objektovervågning. Kurset indgår i krav til virksomhedens medarbejdere i Forsikring og Pensions kravspecifikation til Certificering af AIA-virksomheder. Jobmuligheder og videre uddannelse: Uddannelsesbeviset giver mulighed for at varetage jobfunktioner i virksomheder/organisationer, som beskæftiger faglærte og/eller ufaglærte medarbejdere inden for det jobområde, arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig imod, og som er beskrevet i uddannelsens centralt godkendte handlingsorienterede mål. Personer, som har dette uddannelsesbevis, har på en række områder mulighed for at få beviset anerkendt ved optagelse på en erhvervsuddannelse (merit). I bekendtgørelsen for erhvervsuddannelserne findes der nærmere bestemmelser om merit. Bevis opnås således: Beviset tildeles, når deltageren har nået arbejdsmarkedsuddannelsens centralt godkendte handlingsorienterede mål. For arbejdsmarkedsuddannelser, hvortil der er udviklet en prøve, vil dette som udgangspunkt forudsætte, at prøven er bestået

Varighed

4 dage - AIA videregående - objekt- og perimeterovervågning (49669).

Forudsætning

Kurset gennemføres ved minimum 14 deltagere.

Hvidovre, DBI
Jernholmen 12
2650 Hvidovre

PRISER

DKK 128,00 pr. dag
(medlem)
DKK 128,00 pr. dag
(ikke medlem)

Kursusdatoer


Hvidovre, DBI
27. juni 2022
4 dage
Kursusdatoer
27. juni 2022 kl. 08:00 - 15:24
28. juni 2022 kl. 08:00 - 15:24
29. juni 2022 kl. 08:00 - 15:24
30. juni 2022 kl. 08:00 - 15:24
Tilmeld
29. august 2022
4 dage
Kursusdatoer
29. august 2022 kl. 08:00 - 15:24
30. august 2022 kl. 08:00 - 15:24
31. august 2022 kl. 08:00 - 15:24
1. september 2022 kl. 08:00 - 15:24
Tilmeld

AIA videregående - objekt- og perimeterovervågning

Jeg er i arbejde eller privatperson

Tilmeld kursus
Du vil blive sendt videre til voksenuddannelse.dk.
Hvis du køber flere kurser og produkter skal du huske at færdiggøre din bestilling i DBI’s webshop

Jeg er ledig

Kontaktperson

Ring til os
Du er velkommen til at ringe til kursusafdelingen.
KLIK HER FOR AT TILMELDE DIG DBI's NYHEDSBREV

Vilkår for brug af DBI’s website

Copyright© Alt materiale på DBI's webside er beskyttet ifølge loven om ophavsret. Er du i tvivl om, hvordan du må anvende vores materiale, er du velkommen til at kontakte os på dbi@brandogsikring.dk.
Vimeo LinkedIn