Tilbage

AIA videregående - Bus- og IP-baserede anlæg

Kursusnummer: AMU120

Kursusbeskrivelse

Efter endt kursus kan deltageren installere BUS- og IP-baserede anlæg. Det betyder at: Deltageren har kendskab til de forskellige former for signal- og datatransmission samt netværkstopologi. Deltageren har viden om alarmtransmission og sikkerhedsforanstaltninger, der bliver benyttet mellem AIA-anlæg og kontrolcentraler. Deltageren projekterer, installerer, programmerer, konfigurerer og udfører service på et bus- og IP-baseret AIA-anlæg. Deltageren anvender, idriftsætter og fejlfinder på udstyr til signal- og datatransmission på busbaserede anlæg og kan installere gængse standard-bustyper. Deltageren udfærdiger dokumentation efter gældende regler og instruerer slutbrugeren i korrekt anvendelse. Kurset indgår i Krav til virksomhedens medarbejdere i Forsikring og Pensions kravspecifikation til Certificering af AIA-virksomheder.

Intro

Branchecertifikat kursus

Målgruppe

Uddannelsen retter sig mod personer inden for amu-målgruppen, der ønsker at arbejde med alarmanlæg og som har gennemført AIA 1 eller har tilsvarende kompetencer.

Kursusindhold

Efter endt kursus kan deltageren installere BUS- og IP-baserede anlæg. Kurset indgår i krav til virksomhedens medarbejdere i Forsikring og Pensions kravspecifikation til Certificering af AIA-virksomheder. Jobmuligheder og videre uddannelse: Uddannelsesbeviset giver mulighed for at varetage jobfunktioner i virksomheder/organisationer, som beskæftiger faglærte og/eller ufaglærte medarbejdere inden for det jobområde, arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig imod, og som er beskrevet i uddannelsens centralt godkendte handlingsorienterede mål. Personer, som har dette uddannelsesbevis, har på en række områder mulighed for at få beviset anerkendt ved optagelse på en erhvervsuddannelse (merit). I bekendtgørelsen for erhvervsuddannelserne findes der nærmere bestemmelser om merit. Bevis opnås således: Beviset tildeles, når deltageren har nået arbejdsmarkedsuddannelsens centralt godkendte handlingsorienterede mål. For arbejdsmarkedsuddannelser, hvortil der er udviklet en prøve, vil dette som udgangspunkt forudsætte, at prøven er bestået.

Varighed

4 dage - AIA videregående - Bus- og IP-baserede anlæg (49670).

Forudsætning

Kurset gennemføres ved minimum 14 deltagere.

Hvidovre, DBI
Jernholmen 12
2650 Hvidovre

PRISER

DKK 128,00 pr. dag
(medlem)
DKK 128,00 pr. dag
(ikke medlem)

Kursusdatoer


Hvidovre, DBI
10. oktober 2022
4 dage
Kursusdatoer
10. oktober 2022 kl. 08:00 - 15:24
11. oktober 2022 kl. 08:00 - 15:24
12. oktober 2022 kl. 08:00 - 15:24
13. oktober 2022 kl. 08:00 - 15:24
Tilmeld

AIA videregående - Bus- og IP-baserede anlæg

Jeg er i arbejde eller privatperson

Tilmeld kursus
Du vil blive sendt videre til voksenuddannelse.dk.
Hvis du køber flere kurser og produkter skal du huske at færdiggøre din bestilling i DBI’s webshop

Jeg er ledig

Kontaktperson

Ring til os
Du er velkommen til at ringe til kursusafdelingen.
KLIK HER FOR AT TILMELDE DIG DBI's NYHEDSBREV

Vilkår for brug af DBI’s website

Copyright© Alt materiale på DBI's webside er beskyttet ifølge loven om ophavsret. Er du i tvivl om, hvordan du må anvende vores materiale, er du velkommen til at kontakte os på dbi@brandogsikring.dk.
Vimeo LinkedIn