Tilbage

AIA 1 - Design og installation af anlæg

Kursusnummer: AMU110

Kursusbeskrivelse

Efter endt kursus kan deltageren designe og installere automatiske indbrudsalarmer. Det betyder: Deltageren har et indgående kendskab til gældende love og regler på området. Deltageren udvælger anlægsdele i korrekt udstyrsklasse, herunder nøglerør. Ud fra en forståelse for den samlede sikringsløsning projekterer deltageren kundevenlige elektroniske og mekaniske sikringsløsninger og vejleder kunder om valg af disse. Deltageren projekterer, installerer, servicerer og fejlfinder på trådløse og kablede AIA-anlæg. Deltageren kan vælge og programmere en AIA-central med tilhørende alarmtransmission til kontrolcentral i henhold til reglerne for et forsikringskrævet AIA-anlæg. Deltageren har viden om problemstillinger om GDPR og IT-sikkerhed ved installation af AIA-anlæg. Deltageren udfærdiger dokumentation i henhold til gældende regler og instruerer anlæggets slutbruger. Kurset indgår i Krav til virksomhedens medarbejdere i Forsikring og Pensions kravspecifikation til Certificering af AIA-virksomheder.

Intro

Branchecertifikat kursus

Målgruppe

Uddannelsen retter sig mod personer inden for amu-målgruppen, der ønsker at arbejde med alarmanlæg og som har gennemført Sikringsanlæg ¿ grundlæggende AIA, TVO, ADK eller har tilsvarende kompetencer.

Kursusindhold

Jobmuligheder og videre uddannelse: Uddannelsesbeviset giver mulighed for at varetage jobfunktioner i virksomheder/organisationer, som beskæftiger faglærte og/eller ufaglærte medarbejdere inden for det jobområde, arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig imod, og som er beskrevet i uddannelsens centralt godkendte handlingsorienterede mål. Personer, som har dette uddannelsesbevis, har på en række områder mulighed for at få beviset anerkendt ved optagelse på en erhvervsuddannelse (merit). I bekendtgørelsen for erhvervsuddannelserne findes der nærmere bestemmelser om merit. Bevis opnås således: Beviset tildeles, når deltageren har nået arbejdsmarkedsuddannelsens centralt godkendte handlingsorienterede mål. For arbejdsmarkedsuddannelser, hvortil der er udviklet en prøve, vil dette som udgangspunkt forudsætte, at prøven er bestået.

Varighed

8 dage - AIA 1 - Design og installation af anlæg (49668).

Forudsætning

Kurset gennemføres ved minimum 14 deltagere.

Frederikshavn, DBI
Baldersvej 9
9900 Frederikshavn

PRISER

DKK 128,00 pr. dag
(medlem)
DKK 128,00 pr. dag
(ikke medlem)

Kursusdatoer


Frederikshavn, DBI
7. december 2022
8 dage
Kursusdatoer
7. december 2022 kl. 08:00 - 15:24
8. december 2022 kl. 08:00 - 15:24
9. december 2022 kl. 08:00 - 15:24
12. december 2022 kl. 08:00 - 15:24
13. december 2022 kl. 08:00 - 15:24
14. december 2022 kl. 08:00 - 15:24
15. december 2022 kl. 08:00 - 15:24
16. december 2022 kl. 08:00 - 15:24
Tilmeld

AIA 1 - Design og installation af anlæg

Jeg er i arbejde eller privatperson

Tilmeld kursus
Du vil blive sendt videre til voksenuddannelse.dk.
Hvis du køber flere kurser og produkter skal du huske at færdiggøre din bestilling i DBI’s webshop

Jeg er ledig

Kontaktperson

Ring til os
Du er velkommen til at ringe til kursusafdelingen.
KLIK HER FOR AT TILMELDE DIG DBI's NYHEDSBREV

Vilkår for brug af DBI’s website

Copyright© Alt materiale på DBI's webside er beskyttet ifølge loven om ophavsret. Er du i tvivl om, hvordan du må anvende vores materiale, er du velkommen til at kontakte os på dbi@brandogsikring.dk.
Vimeo LinkedIn