Tilbage

ADK 1 - Adgangskontrol installation

Kursusnummer: AMU410

Kursusbeskrivelse

Efter kurset kan deltageren installere et automatisk adgangskontrolanlæg (ADK). Det betyder: Deltageren har kendskab til gældende love og regler, som vedrører adgangskontrolanlæg. Deltageren installerer, programmerer, idriftsætter og fejlfinder på et ADK-anlæg med almindeligt udstyr, fx mekanisk eller biometrisk udstyr, nøgler, koder, korttyper og kortlæsere. Deltageren har kendskab til mekaniske låseenheder og tilhørende enheder som kan kobles til et ADK-anlæg Deltageren har kendskab til sikkerhed og herunder cybersikkerhed i forbindelse med etablering af ADK-anlæg. Deltageren udfører dokumentation efter gældende regler og instruerer slutbrugeren i anvendelse. Kurset indgår i Krav til virksomhedens medarbejdere i Forsikring og Pensions kravspecifikation til Certificering af ADK-virksomheder.

Intro

Branchecertifikat kursus

Målgruppe

Uddannelsen retter sig mod personer inden for amu-målgruppen, der ønsker at arbejde med adgangskontrolanlæg og som har gennemført Sikringsanlæg ¿ grundlæggende AIA, TVO, ADK eller har tilsvarende kompetencer.

Kursusindhold

Efter kurset kan deltageren installere et automatisk adgangskontrolanlæg (ADK). Kurset indgår i krav til virksomhedens medarbejdere i Forsikring og Pensions kravspecifikation til Certificering af ADK-virksomheder. Jobmuligheder og videre uddannelse: Uddannelsesbeviset giver mulighed for at varetage jobfunktioner i virksomheder/organisationer, som beskæftiger faglærte og/eller ufaglærte medarbejdere inden for det jobområde, arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig imod, og som er beskrevet i uddannelsens centralt godkendte handlingsorienterede mål. Personer, som har dette uddannelsesbevis, har på en række områder mulighed for at få beviset anerkendt ved optagelse på en erhvervsuddannelse (merit). I bekendtgørelsen for erhvervsuddannelserne findes der nærmere bestemmelser om merit. Bevis opnås således: Beviset tildeles, når deltageren har nået arbejdsmarkedsuddannelsens centralt godkendte handlingsorienterede mål. For arbejdsmarkedsuddannelser, hvortil der er udviklet en prøve, vil dette som udgangspunkt forudsætte, at prøven er bestået.

Varighed

4 dage - ADK 1 - Adgangskontrol installation (49674).

Forudsætning

Kurset gennemføres ved minimum 14 deltagere.

Hvidovre, DBI
Jernholmen 12
2650 Hvidovre

PRISER

DKK 128,00 pr. dag
(medlem)
DKK 128,00 pr. dag
(ikke medlem)

Kursusdatoer


Hvidovre, DBI
23. august 2022
4 dage
Kursusdatoer
23. august 2022 kl. 08:00 - 15:24
24. august 2022 kl. 08:00 - 15:24
25. august 2022 kl. 08:00 - 15:24
26. august 2022 kl. 08:00 - 15:24
Tilmeld
8. november 2022
4 dage
Kursusdatoer
8. november 2022 kl. 08:00 - 15:24
9. november 2022 kl. 08:00 - 15:24
10. november 2022 kl. 08:00 - 15:24
11. november 2022 kl. 08:00 - 15:24
Tilmeld

ADK 1 - Adgangskontrol installation

Jeg er i arbejde eller privatperson

Tilmeld kursus
Du vil blive sendt videre til voksenuddannelse.dk.
Hvis du køber flere kurser og produkter skal du huske at færdiggøre din bestilling i DBI’s webshop

Jeg er ledig

Kontaktperson

Ring til os
Du er velkommen til at ringe til kursusafdelingen.
KLIK HER FOR AT TILMELDE DIG DBI's NYHEDSBREV

Vilkår for brug af DBI’s website

Copyright© Alt materiale på DBI's webside er beskyttet ifølge loven om ophavsret. Er du i tvivl om, hvordan du må anvende vores materiale, er du velkommen til at kontakte os på dbi@brandogsikring.dk.
Vimeo LinkedIn