Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

Prøver i AMU

For overvejende del af Arbejdsmarkedsuddannelserne er der pr. 01 januar 2020 indført en obligatorisk prøve. Prøven afvikles som afslutning på kurset, indenfor kursustiden, og består overvejende af en multiple choice opgave , i sjældne tilfælde kan prøven være skriftelig, mundtlig eller praktisk.


Underviseren på dit kursus, vil informere dig om hvilken type prøve der er på netop dit kursus. Du vil efter prøvens afholdelse og inden du forlader kurset få svar på, om du har bestået/ikke bestået prøven.


Hvis du består prøven, hvilket er en forudsætning for at få et AMU bevis, sendes AMU beviset indenfor 10 hverdage til din e-Boks, så du altid har mulighed for at hente det i elektronisk form. Hvis du ikke består prøven ved første forsøg, har du mulighed for at tilmelde dig en ny prøve, dato for ny prøve aftales med din underviser eller du kan kontakte kursus afdelingen på kursusafdelingen på kursus@brandogsikring.dk, du har mulighed for én omprøve.


Hvis du er uenig i afgørelsen af prøven, har du mulighed for at klage efter gældende regler. Klagen skal indgives skrifteligt til kursus@brandogsikring.dk senest 10 hverdage efter bedømmelsen er modtaget.


Læs mere om klagemuligheder her.


Ønsker du efter endt kursus ikke at tage prøven, får du et tilstedeværelses bevis for deltagelse på kurset.


Læs mere
Prøver i AMU kurser
OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING