Tilbage

Varmt arbejde - brandforanstaltninger ved tagdækkerarbejde

Kursus kode: AMU602F
 • Kursusbeskrivelse

  Ved tagdækning anvendes der som regel en gasbrænder til fastklæbning af tagpap på tagkonstruktionen. Derfor er tagdækning en type varmt arbejde, der kræver meget omhyggelig forberedelse og konstant fokus på sikkerheden. På kurset lærer du om farer og sikkerhedsforanstaltninger ved tagdækning, så det er muligt at undgå farlige brande. Kurset henvender sig til alle, der arbejder med tagdækning eller andet arbejde på tag. Hvert år opstår der brande ved tagdækning, svejsning, skæring, vinkelslibning, lodning, tørring, opvarmning, ukrudtsbrænding og andre former for varmt arbejde. Det vil sige arbejde med værktøj, der frembringer flammer, gnister eller kraftig opvarmning. Disse brande burde ikke forekomme, for med omtanke og den rette viden er det muligt at gøre varmt arbejde til brandsikkert arbejde. På dette kursus lærer du at planlægge og udføre varmt arbejde forsvarligt.

  Intro

  Branche certifikatkursus

  Målgruppe

  Personer der arbejder med tagdækning.

  Kursusindhold

  • Forholdsregler inden arbejdet påbegyndes
  • Indretning af arbejdspladsen
  • Udførelse af arbejdet
  • Forholdsregler under arbejdet
  • Forholdsregler ved brand
  • Forholdsregler når arbejdet afsluttes
  • Opgave og praktiske slukningsøvelser.
  Der opnås uddannelsesbevis til de deltagere, der har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat. Der udstedes endvidere Varmt arbejde certifikat, gældende i 5 år i hele Norden. Certifikatet er gyldigt i Danmark, Sverige, Norge og Finland, hvor dette kursus er påkrævet for at udføre varmt arbejde. Kurset følger ligeledes CFPA Europe’s uddannelsesprogram og CFPA Guideline nr. 12.

  Udbytte

  Deltageren kan efter kurset:
  • Vurdere de mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udførelse af varmt arbejde, som omfatter udførelse af tagdækningsopgaver med maskiner og værktøj, som afgiver flammer eller varme, som kan foranledige brand på arbejdsstedet
  • Udføre varmt tagdækkerarbejde med svejsning, skæring, lodning, tørring, opvarmning og andet varmeudviklende værktøj, brandteknisk korrekt
  • Udføre nødvendige brandtekniske forholdsregler inden arbejdet påbegyndes, foretage indretning af arbejdspladsen og træffe forholdsregler under arbejdet som tilgodeser brandsikkerheden, samt følge de brandtekniske regler som gælder ved arbejdets afslutning
  • Foretage brandslukning ved tagdækkerarbejde.

  Varighed

  1 dag brandforanstaltninger ved tagdækkerarbejde (45140).

  Forudsætning

  Da både undervisning og den afsluttende prøve er på dansk, er det en forudsætning for at deltage i kurset at man kan tale og forstå dansk. Kurset gennemføres ved minimum 14 deltagere.

Fredericia, DBI
Strevelinsvej 4, 1. sal
7000 Fredericia
Hvidovre, DBI
Jernholmen 12
2650 Hvidovre
Aarhus, DBI
Runetoften 16
8210 Aarhus V

PRISER

DKK 126,00 pr. dag
(medlem)
DKK 126,00 pr. dag
(ikke medlem)

Kursusdatoer


Fredericia, DBI
27. april 2022 08:00 - 15:24 Tilmeld
3. oktober 2022 08:00 - 15:24 Tilmeld

Hvidovre, DBI
29. oktober 2021 08:00 - 15:24 Tilmeld
22. november 2021 08:00 - 15:24 Tilmeld

Aarhus, DBI
22. november 2021 08:00 - 15:24 Tilmeld
9. marts 2022 08:00 - 15:24 Tilmeld
6. september 2022 08:00 - 15:24 Tilmeld

Varmt arbejde - brandforanstaltninger ved tagdækkerarbejde

Jeg er i arbejde eller privatperson

Tilmeld kursus
Du vil blive sendt videre til voksenuddannelse.dk.
Hvis du køber flere kurser og produkter skal du huske at færdiggøre din bestilling i DBI’s webshop

Jeg er ledig

Kontaktperson

Ring til os
Du er velkommen til at ringe til kursusafdelingen.

Skal I have udført varmt arbejde?

Så download aftaleblanketten som skal udfyldes og underskrives inden arbejdet påbegyndes.


Download aftaleblanket


Download aftaleblanket for udførelse af varmt arbejde.
KLIK HER FOR AT TILMELDE DIG DBI's NYHEDSBREV

Vilkår for brug af DBI’s website

Copyright© Alt materiale på DBI's webside er beskyttet ifølge loven om ophavsret. Er du i tvivl om, hvordan du må anvende vores materiale, er du velkommen til at kontakte os på dbi@brandogsikring.dk.
Vimeo LinkedIn