Tilbage

Systemintegrationstest

Kursus kode: BRO15117
 • Kursusbeskrivelse

  Er der flere sammenkoblede brandtekniske installationer i en bygning, stiller bygningsreglementet nu krav om akkrediteret systemintegrationstest inden en bygning tages i brug og årligt herefter. Systemintegrationstesten skal sikre, at sammenhænge mellem de brandtekniske installationer der er forudsat i den brandtekniske dokumentation er funktionsdygtige. Rapport for systemintegrationstest er en del af den samlede dokumentation for byggeriet, og skal fremgå af kontrolrapporten. Kurset tager udgangspunkt i gældende byggelovgivning og retningslinje 006 om Sammenkoblede installationer, herunder systemintegrationstest, hvor flere aktører på hver deres område skal bidrage til et funktionsdygtigt system af sammenkoblede brandtekniske installationer i bygningen. Kurset målretter sig derfor til brandrådgivere, der udarbejder brandteknisk dokumentation – og dermed systemintegrationens funktionsmatrix og relevante dele af DKV-planen samt installatører, der udarbejder styringsmatrix med henblik på at sammenkoble installationerne rigtigt. Endeligt henvender kurset sig til den professionelle driftsansvarlig, der løbende har ansvar for bygningens brandtekniske installationer. Kurset er et mix af teori og praktisk gruppearbejde.

  Målgruppe

  Kurset henvender sig til, Brandrådgivere, Installatører, Driftsansvarlige, Bygningsejere.

  Kursusindhold

   Deltagerne får et bredt kendskab til: Relevant byggelovgivning
  • ”Kapitel 6” i bygningsreglementets vejledning til kapitel 5
  • Retningslinje 006
  • Begreber
  • Roller og ansvar
  • Systemintegrationsprocessen
  • Funktionsmatrix, styringsmatrix og testplan
  • Omfang af systemintegrationstest
  Bygnings ejer, og driftsansvarliges ansvar Case Færdigmeldingsproces for systemintegrationstest

  Varighed

  3 timer.

  Forudsætning

  Kendskab til brandtekniske installationer.

Fredericia, DBI
Strevelinsvej 4, 1. sal
7000 Fredericia
Hvidovre, DBI
Jernholmen 12
2650 Hvidovre

PRISER

DKK 1.791,00
(medlem)
DKK 1.990,00
(ikke medlem)

Priser ekskl. moms

Kursusdatoer


Fredericia, DBI
3. november 2021 09:00 - 12:00

Hvidovre, DBI
7. september 2021 09:00 - 12:00

Systemintegrationstest

Jeg er i arbejde eller privatperson

Tilmeld kursus
Du vil blive sendt videre til voksenuddannelse.dk.
Hvis du køber flere kurser og produkter skal du huske at færdiggøre din bestilling i DBI’s webshop

Jeg er ledig

Kontaktperson

Mathilde Holmen
Mathilde Holmen Kursuskoordinator
KLIK HER FOR AT TILMELDE DIG DBIs NYHEDSBREV

Vilkår for brug af DBI’s website

Copyright© Alt materiale på DBI's webside er beskyttet ifølge loven om ophavsret. Er du i tvivl om, hvordan du må anvende vores materiale, er du velkommen til at kontakte os på dbi@brandogsikring.dk.
Vimeo LinkedIn