Tilbage

Systemintegrationstest

Kursus kode: BRO15117
 • Kursusbeskrivelse

  De seneste par år er antallet af sammenkoblede brandtekniske anlæg steget. Det er ensbetydende med flere komplekse integrationer mellem forskellige anlæg. Det øgede antal systemer og aktører, der skal spille sammen, forhøjer risikoen for, at der opstår fejl. En systemintegrationstest sikrer at sammenkoblinger mellem de brandtekniske installationer, (der er forudsat i den brandtekniske dokumentation) er funktionsdygtige. Derfor stilles der i BR18 § 142 krav om en akkrediteret systemintegrationstest, hvis der er flere sammenkoblede brandtekniske installationer i en bygning. Det gør sig gældende både inden ibrugtagning og ved årlig inspektion. Rapporten fra systemintegrationstesten indgår som en del af den samlede dokumentation for byggeriet, og skal fremgå af kontrolrapporten. På dette kursus fokuser vi både på, hvad de nye krav til test betyder i forhold til rollefordeling og ansvar samt præciserer hvordan kravet skal forstås og omsættes i praksis. Vi drøfter udvalgte cases og eksempler og kurset er en kombination af teori og praktisk gruppearbejde. På kurset får du et bredt kendskab til relevant byggelovgivning, fortolkning og ’best practices’ og der vil være mulighed for at drøfte egne udfordringer.

  Målgruppe

  Kurset henvender sig til, Brandrådgivere, Installatører, Driftsansvarlige, Bygningsejere.

  Kursusindhold

   Kurset tager afsæt i gældende byggelovgivning – BR18, § 136 og § 142 samt ’Retningslinje 006: Sammenkoblede installationer - Herunder systemintegrationstest’ Kurset kommer bl.a. ind på:
  • Kapitel 6 i bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 samt DBI Retningslinje 006
  • Roller og ansvar – inklusiv bygningsejere og driftsansvarlige
  • Systemintegrationsprocessen
  • Omfang af systemintegrationstest
  • Begreber: Funktionsmatrix, styringsmatrix og testplan
  • Færdigmeldingsproces for systemintegrationstest
  • Case

  Varighed

  3 timer.

  Forudsætning

  Kendskab til brandtekniske installationer.

Fredericia, DBI
Strevelinsvej 4, 1. sal
7000 Fredericia
Hvidovre, DBI
Jernholmen 12
2650 Hvidovre
Aarhus, DBI
Runetoften 16
8210 Aarhus V

PRISER

DKK 1.791,00
(medlem)
DKK 1.990,00
(ikke medlem)

Priser ekskl. moms

Kursusdatoer


Fredericia, DBI
3. november 2021 09:00 - 12:00
4. oktober 2022 09:00 - 12:00

Hvidovre, DBI
3. februar 2022 09:00 - 12:00

Aarhus, DBI
23. juni 2022 09:00 - 12:00

Systemintegrationstest

Jeg er i arbejde eller privatperson

Tilmeld kursus
Du vil blive sendt videre til voksenuddannelse.dk.
Hvis du køber flere kurser og produkter skal du huske at færdiggøre din bestilling i DBI’s webshop

Jeg er ledig

Kontaktperson

Lonni Nejlund
Lonni Nejlund Kursuskoordinator for DBI kurser og Skræddersyede firmakurser
KLIK HER FOR AT TILMELDE DIG DBI's NYHEDSBREV

Vilkår for brug af DBI’s website

Copyright© Alt materiale på DBI's webside er beskyttet ifølge loven om ophavsret. Er du i tvivl om, hvordan du må anvende vores materiale, er du velkommen til at kontakte os på dbi@brandogsikring.dk.
Vimeo LinkedIn