Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret
Tilbage

Personcertificering af installatør af ABA (fast track)

Kursusnummer: BRO15123

Kursusbeskrivelse

Få din personcertificering som installatør af ABA-anlæg på en mere effektiv måde uden at skulle bruge et halvt år på at gennemføre de tre kurser og den afsluttende prøve. Vi tilbyder dig en fast track pakkeløsning, hvor du kan gennemføre alle nødvendige kurser på kun 6 sammenhængende dage. Vi har lagt kurserne i forlængelse af hinanden, så der ikke er ventetid mellem hvert kursus. Vi har ikke ændret på hverken indholdet eller længden af kurserne, så kvaliteten er stadig den samme.

Kurserne og eksamensforberedelse ligger mandag til fredag og den følgende mandag ligger prøven, dvs. 6 dage i alt.
Pakken indeholder følgende kurser og prøver, som afholdes uden ventetid mellem hinanden:

Brandteknisk basiskursus for installatører (1 dag: Mandag)
Projektering af automatiske brandalarmanlæg – ABA (3 dage: Tirsdag-torsdag)
Eksamensforberedelse - Projektering af automatiske brandalarmanlæg - ABA-anlæg (1 dag: Fredag)
A-prøve til personcertificering af installatør af automatiske brandalarmanlæg - ABA-anlæg ( 1 dag: Mandag)

Ønsker du at købe fast track pakkeløsningen, så tilføjer du den blot til kurven på denne side. Foretrækker du derimod at købe kurserne enkeltvis med længere tid mellem hver, kan du nemt tilmelde dig via de individuelle links ovenfor.


Målgruppe

Kurset henvender sig primært til installatører af brandsikringsanlæg, men også til rådgivende ingeniører, bygnings- og brandmyndigheder samt forsikringsingeniører, som beskæftiger sig med planlægning, projektering og udførelse af automatiske brandsikringsanlæg.

Udbytte

Sådan opnår du personcertificering
En personcertificering fra DBI er dokumentation for dine kompetencer inden for et fagspecifikt område. Du kan naturligvis blive certificeret inden for flere områder, hvis du har kompetencerne på plads.
Personcertificeringen er vigtig for det installationsfirma, du arbejder for. Firmaet skal nemlig opfylde en række krav for at blive godkendt til at projektere, installere, servicere og vedligeholde brandsikringsanlæg. Et af de krav er, at virksomheden har en certificeret person ansat.

Fagspecifikke krav
For at blive certificeret skal du opfylde kravene i DBI Retningslinje 002, ”Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg”. Inden du begynder ansøgningsprocessen, bør du derfor læse Retningslinje 002.

Specifikke kompetencekrav for fagområde ABA.
Mindst ét af følgende:
  • Dokumenteret uddannelse på niveau som el-installatør med 1 års praktisk dokumenteret ABA-erfaring.
  • Elektriker med 3 års praktisk dokumenteret ABA-erfaring.
  • Maskinmester med 3 års praktisk dokumenteret ABA-erfaring.
  • Elektronikmekaniker med 3 års praktisk dokumenteret ABA-erfaring.
  • Automatik mekaniker / elektronik tekniker med 3 års praktisk dokumenteret ABA-erfaring.
  • Andre relevante el-uddannelser med 3 års praktisk dokumenteret ABA-erfaring.

Hvis du vil vide mere om, hvilke krav der stilles til virksomheder, for at de kan opnå en DBI-godkendelse, kan du læse om det i Retningslinje 001, ”Brandsikringsanlæg. Godkendelse af virksomheder til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg”.

Generelle krav
Ud over de fagspecifikke kompetencekrav er der nogle generelle krav, der er ens for alle personcertificeringer.
Du skal have mindst et års praktisk erfaring inden for et eller flere af følgende områder:
  • Projektering
  • Installation
  • Service og vedligehold

Dokumentation
For at opnå certificeringen skal du indsende dokumentation for, at du opfylder alle kravene inden for det fagspecifikke område. Det er vigtigt, at du sikrer dig, at dokumentationen er fyldestgørende.
Dokumentationen gennemgås af Det Registrerende Organ (DRO) hos DBI, som også udsteder certifikatet. Din certificering skal fornyes hvert år, og derfor skal du indsende dokumentation for dine kompetencer en gang om året.
DRO kan kontaktes på registrering@brandogsikring.dk eller på 36 34 90 00, hvis du har spørgsmål vedrørende ansøgning om personcertificering.

Varighed

6 dage.

Forudsætning

Den praktiske viden om installation af anlæg. Derudover kurset “Brandteknisk basiskursus for installatører”.

Kursusdatoer


Personcertificering af installatør af ABA (fast track)

Jeg er i arbejde eller privatperson

Tilmeld kursus
Du vil blive sendt videre til voksenuddannelse.dk.
Hvis du køber flere kurser og produkter skal du huske at færdiggøre din bestilling i DBI’s webshop

Jeg er ledig

OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING