Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret
Tilbage

Egenkontrol med håndsluknings- og brandbekæmpelsesudstyr

Kursusnummer: BRO15191

Kursusbeskrivelse

Håndslukningsmateriel i bygninger skal løbende efterses og serviceres, så det til enhver tid er funktionsdygtigt. Dette kursus stiller skarpt på de lovgivningsmæssige minimumskrav der er til eftersyn og service, og klæder dig på teoretisk som praktisk til at kunne udføre eftersyn i din bygning som sagkyndig eftersynsperson. 

Målgruppe

Kurset henvender sig til bygningsejere, driftsansvarlige, serviceledere, håndværkere mv., der ønsker kompetencer til at være bygningens sagkyndige person til at forestå de løbende eftersyn af jeres håndslukningsmateriel.
Håndslukningsmateriellet kunne fx være håndildslukkere, slangevinder, flade slangesystemer, håndsprøjtebatterier, brandtæpper, stigrør m.v., f.eks.

Kurset henvender sig ikke til personer, der udfører serviceeftersyn på DCO-mærkede håndildslukkere i henhold til DS 2320 eller personer der udfører autorisationskrævet arbejde. 

Kursusindhold

Kursusindhold
 • Lovgivning
  • BR18
  • Tekniske forskrifter
 • DBI vejledning 38, ”Brandbekæmpelsesudstyr”
  • Placering
  • Skiltning
  • Eftersyn
 • Praktisk eftersyn
 • Opbygning af egenkontrol i forbindelse med eftersyn

​Der vil på kurset være obligatoriske opgaveløsninger og praktiske øvelser. Kurset afsluttes med en skriftlig prøve (multiple choice). Der udstedes et kursusbevis på grundlag af prøven. På kurset udleveres DBI Vejledning 38, ”Brandbekæmpelsesudstyr”. Bogen er inkluderet i kursusprisen.
 
​​Efter gennemført og bestået kurset, har du: 
 • den fornødne faglige indsigt i relevante love, bekendtgørelser og Tekniske forskrifter,
 • teoretisk kendskab til placering, skiltning og eftersyn af relevante typer håndslukningsmateriel,
 • tilstrækkelig viden til at påbegynde lovpligtig eftersyn af håndslukningsmateriel i din bygning og 
 • med et udstedt kursusbevis, dokumentation for tilstrækkelige kompetencer som sagkyndig person for eftersyn af håndslukningsmateriel

Vær opmærksom på!
Diverse serviceeftersyn og trykprøvning kan være underlagt en certificerings- eller autorisationsordning. Fx trykprøvning hvert 5. år, udskiftning af enkeltdele på slangevinden og 10-årigt serviceeftersyn inkl. trykprøvning af stigrør.
 
​Årligt eftersyn af DCO-mærkede (DS) håndildslukkere skal udføres af en virksomhed i henhold til DS 2320, som har adgang til en certificeret fyldestation. DCO-mærkning skal fremgå af typegodkendelseserklæringen, angivet på slukkeren.

 

Varighed

1 dag.

Forudsætning

Ingen

Hvidovre, DBI
Jernholmen 12
2650 Hvidovre
Aarhus, DBI
Runetoften 16
8210 Aarhus V

PRISER

DKK 5.850,00
(medlem)
DKK 6.500,00
(ikke medlem)

Priser ekskl. moms

Kursusdatoer


Hvidovre, DBI
21. november 2024 08:00 - 17:00

Aarhus, DBI
22. oktober 2024 08:00 - 17:00

Egenkontrol med håndsluknings- og brandbekæmpelsesudstyr

Jeg er i arbejde eller privatperson

Tilmeld kursus
Du vil blive sendt videre til voksenuddannelse.dk.
Hvis du køber flere kurser og produkter skal du huske at færdiggøre din bestilling i DBI’s webshop

Jeg er ledig

OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING