Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret
Tilbage

Dokumentation af bæredygtige byggematerialer i brandklasse 3/4

Kursusnummer: BRO15162

Kursusbeskrivelse

Lær hvordan orienterende brandprøvninger kan understøtte brandklasse 3/4-rådgiveres argumentation i bæredygtige byggeprojekter

Når du som brandrådgiver skal stå på mål for sikkerheden i en bygning og for din dokumentation for bæredygtige byggematerialer, er det vigtigt, at du har et dybdegående kendskab til og fortrolighed med de værktøjer, du har til rådighed som brandrådgiver i brandklasse 3/4.

På kurset dykker vi ned i det brandtekniske klassifikationssystem, hvor vi fremhæver kendte dilemmaer, opmærksomhedspunkter og evt. faldgruber. Du vil som kursist blive styrket i at kunne belyse de vigtigste problemstillinger i bæredygtigt byggeriet, så du kan stille de rigtige spørgsmål. Du vil dermed være i stand til at træffe velfunderede og rettidige beslutninger, når der skal bygges bæredygtigt uden for de præ-accepterede løsninger.

Kurset er helt unikt i sin kombination af teori og praksis. Du vil både være med til bygge et prøveelement i DBI’s advancerede brandtestfaciliteter, afvikle en brandtest og analysere prøveresultaterne. Det vil give en uvurderlig indsigt, som du ikke kan opnå ved en ren teoretisk tilgang.

Du lærer, hvordan man laver det bedste afsæt for en brandprøvning og skaber de bedste anvendelsesmuligheder af prøvningsresultaterne. Du lærer også, hvordan du skal læse og analysere rapporterne.

Kurset bliver afviklet i små hold af maks. 10 deltagere for at skabe rum for tæt dialog og erfaringsudveksling, så vi kan tage afsæt i jeres konkrete problemstillinger og udfordringer.
For løsninger, der ligger uden for de præ-accepterede systemer undersøger vi, hvordan vi bedst anvender eksisterende dokumentation samt benytter fx brandtest som en del af den eftervisning, der kræves ud fra en både komparativ og funktionsbaseret tilgang.

Udviklingen af kurset er finansieret via støtte fra WE BUILD DENMARK med midler fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

Målgruppe

Kurset er relevant for dig som er BK3/4-rådgiver eller som arbejder og har erfaring med dokumentation udført via, kapitel 8 – Eftervisning, i bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand.
Kurset kan indgå i det løbende krav om at ajourføre kvalifikationer og opretholde de kompetencer, som personen er certificeret til, jf. § 24 i certificeringsbekendtgørelsen.

Kursusindhold

  • Gennemgang af klassifikationssystemet og særkrav
  • Gennemgang af anvendelsesområder og dokumentationsformer, funktionskrav og acceptkriterier
  • Gennemgang af materialeegenskaber med en SBI-test og besøg i DBI’s brandtestfaciliteter
  • Hvad er best practice i forhold til involvering af 3. part og hvad kræver det?
  • Hvordan bruges en prøvningsrapport og hvad indeholder den? Herunder prøvning efter standard (klassifikation) og eget design af forsøgsopstilling
  • Bedømmelser og vurderinger brugt i brandklasse 3/4-projekter – hvilke muligheder og metoder findes der?

Udbytte

Efter kurset har du:

  • Dybdegående kendskab og forståelse for klassifikationssystemet og anvendelsesområder
  • Indblik i anvendelse af dokumenter for brandprøvede byggevarer
  • Forståelse for krav til dokumentation for bæredygtige byggevarer, herunder hvordan brandtests kan anvendes som en del af den brandtekniske dokumentation og eftervisning af brandsikkerheden
  • Praktisk forståelse ved forsøgsopstillinger

Medbring hjelm, sikkerhedssko og praktisk tøj. Du kan forvente at lugte lidt af røg, når vi er færdige.

Varighed

1 dag kl. 8.30-17.30

Forudsætning

Det er en forudsætning, at du er BK3/4-rådgiver eller arbejder og har erfaring med dokumentation udført via, kapitel 8 – Eftervisning, i bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand.
 
Kurset kan ses som en overbygning til grundkurset Brandteknisk dokumentation og præ-accepterede løsninger i praksis, som det dog ikke er en forudsætning at have deltaget i. Du kan læse mere  om kurset Brandteknisk klassifikation i teori og praksis her: Brandteknisk dokumentation og præ accepterede løsninger i praksis. (brandogsikring.dk)

Der er et maks. på 10 deltagere på kurset.

ANDRE KURSISTER SIGER
Kursister på Brandteknisk klassifikation i teori og praksis siger:

★ ★★ ★★
"Det var et godt velforberedt kursus. Der var god dialog (ping-pong) mellem undervisere og deltagere. De var begge rigtig gode til at formidle og gøre et lidt udfordret område spændende."

★ ★★ ★★
”Underviserne var rigtig gode til at omfavne alle deltageres faglige niveau så godt som muligt. Rigtig god ping-pong mellem Janne og Christian. God afveksling mellem undervisning og pause”

★ ★★ ★★
”Det giver en super god effekt, at der er to undervisere på samme tid, og det gode samspil de har sammen.”

★ ★★ ★
”Kompetente og nærværende undervisere, god inddragelse af kursister. Indhold meget brugbart i mit daglige arbejde.”

Hvidovre, DBI
Jernholmen 12
2650 Hvidovre

PRISER

DKK 4.545,00
(medlem)
DKK 5.050,00
(ikke medlem)

Priser ekskl. moms

Kursusdatoer


Hvidovre, DBI
25. september 2024 08:30 - 17:30

Dokumentation af bæredygtige byggematerialer i brandklasse 3/4

Jeg er i arbejde eller privatperson

Tilmeld kursus
Du vil blive sendt videre til voksenuddannelse.dk.
Hvis du køber flere kurser og produkter skal du huske at færdiggøre din bestilling i DBI’s webshop

Jeg er ledig

Relaterede kurser

OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING