Tilbage

Brand - Specialiseringskursus, installation af brandventilationsanlæg

Kursus kode: AMU250

Kursusbeskrivelse

Efter kurset kan deltageren installere automatiske brandventilationsanlæg. Det betyder: Deltageren har kendskab til termisk (naturlig) brandventilation, mekanisk brandventilation, automatisk tryksætningsanlæg, røgudluftning, betjening og idriftsættelse af et brandventilationsanlæg. Deltagerne vurderer og anvender projekteringer for automatiske brandventilationsanlæg (ABV) på baggrund af viden om gældende regler og standarder, herunder Bygningsreglementet (BR18) med tilhørende vejledninger samt producentanvisninger. Deltageren installerer, idriftsætter, fejlfinder, reparerer, servicerer og vedligeholder (små og mellemstore) brandventilationsanlæg, så disse overholder gældende love og regler. Deltageren kan samarbejde med et byggeris certificerede brandrådgiver og dokumentere brandventilationsanlægget, herunder bl.a. CE-mærkning.

Målgruppe

Uddannelsen retter sig mod personer inden for amu-målgruppen, der ønsker at arbejde med installation af brandventilationsanlæg. Deltagerne forventes at have gennemført Brand 2 eller tilsvarende.

Kursusindhold

Efter kurset kan deltageren installere automatiske brandventilationsanlæg. Jobmuligheder og videre uddannelse: Uddannelsesbeviset giver mulighed for at varetage jobfunktioner i virksomheder/organisationer, som beskæftiger faglærte og/eller ufaglærte medarbejdere inden for det jobområde, arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig imod, og som er beskrevet i uddannelsens centralt godkendte handlingsorienterede mål. Personer, som har dette uddannelsesbevis, har på en række områder mulighed for at få beviset anerkendt ved optagelse på en erhvervsuddannelse (merit). I bekendtgørelsen for erhvervsuddannelserne findes der nærmere bestemmelser om merit. Bevis opnås således: Beviset tildeles, når deltageren har nået arbejdsmarkedsuddannelsens centralt godkendte handlingsorienterede mål. For arbejdsmarkedsuddannelser, hvortil der er udviklet en prøve, vil dette som udgangspunkt forudsætte, at prøven er bestået.

Varighed

2 dage - Specialiseringskursus, installation af brandventilationsanlæg (49663).

Forudsætning

Kurset gennemføres ved minimum 14 deltagere.

Frederikshavn, DBI
Baldersvej 9
9900 Frederikshavn
Hvidovre, DBI
Jernholmen 12
2650 Hvidovre

PRISER

DKK 128,00 pr. dag
(medlem)
DKK 128,00 pr. dag
(ikke medlem)

Kursusdatoer


Frederikshavn, DBI
1. juni 2022
2 dage
Kursusdatoer
1. juni 2022 kl. 08:00 - 15:24
2. juni 2022 kl. 08:00 - 15:24
Tilmeld

Hvidovre, DBI
23. maj 2022
2 dage
Kursusdatoer
23. maj 2022 kl. 08:00 - 15:24
24. maj 2022 kl. 08:00 - 15:24
Tilmeld
15. november 2022
2 dage
Kursusdatoer
15. november 2022 kl. 08:00 - 15:24
16. november 2022 kl. 08:00 - 15:24
Tilmeld

Brand - Specialiseringskursus, installation af brandventilationsanlæg

Jeg er i arbejde eller privatperson

Tilmeld kursus
Du vil blive sendt videre til voksenuddannelse.dk.
Hvis du køber flere kurser og produkter skal du huske at færdiggøre din bestilling i DBI’s webshop

Jeg er ledig

Kontaktperson

Ring til os
Du er velkommen til at ringe til kursusafdelingen.
KLIK HER FOR AT TILMELDE DIG DBI's NYHEDSBREV

Vilkår for brug af DBI’s website

Copyright© Alt materiale på DBI's webside er beskyttet ifølge loven om ophavsret. Er du i tvivl om, hvordan du må anvende vores materiale, er du velkommen til at kontakte os på dbi@brandogsikring.dk.
Vimeo LinkedIn