AMU - priser og VEU & Kvalitet AMU

DELTAGERBETALING
Der opkræves deltagerbetaling ved deltagelse på AMU kurser. Deltagerbetalingens størrelse fastsættes hvert år på finansloven og er pt.  kr. 126,- pr. dag.

For personer med en uddannelsesbaggrund over faglært niveau f.eks. el-installatør er deltagerbetalingen højere, da staten ikke betaler tilskud til kurset. Dog kun hvis du har brugt din videregående uddannelse inden for de sidste 5 år.

Har du IKKE brugt din videregående uddannelse de sidste 5 år, tæller denne ikke og du betragtes som IKKE at have en videregående uddannelse.

Prisen for det enkelte AMU kursus for personer med videregående uddannelse kan findes på https://statistik.uni-c.dk/Efteruddannelse/ eller ved at kontakte DBI.

Tilhører du AMU-målgruppen?
For at være i AMU-målgruppen, skal din uddannelse svare til niveau 1-4 på DUN niveau. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her .

Har du en uddannelse svarende til niveau 5 eller over (på listen), er du udenfor AMU-målgruppen og betaler derfor kursets fulde pris.


MANGLENDE BETALING AF KURSUSGEBYR
Ved manglende betaling af kursusgebyret inden kursusstart, bliver der fremsendt faktura på den fulde pris både for kurset og for indkvartering.

AFMELDING
I henhold til lov om åben uddannelse opkræves et gebyr i tilfælde af framelding:

Ved framelding mindre end én uge før kursusstart opkræves et gebyr på kr. 1.500,- pr. person for kurser op til 37 timer og kr. 2.500,- for kurser af længere varighed, jf. gældende regler.

Ved udeblivelse opkræves et gebyr på kr. 2.500,- pr. person for kurser op til 37 timer og kr. 3.500,- for kurser af længere varighed, jf. gældende regler.

Skulle du blive syg eller på anden måde forhindret i at deltage, så er dit firma velkommen til at sende en anden, men hvis du er nødt til at afmelde kurset, så skal afmeldingen ske skriftligt til kursusafdelingen på kursus@brandogsikring.dk

Opkrævningen fremsendes i umiddelbar forlængelse af udeblivelsen/afmeldingen.

FORPLEJNING
Prisen for forplejning er kr. 140 pr. dag.

EGENBETALING VED OVERNATNING
Kr. 270 pr. overnatning for kurser afholdt i Frederikshavn
Kr. 610 pr. overnatning for kurser afholdt i Hvidovre.

Reservation af hotelværelset bliver foretaget af DBI, og vi benytter nedenstående hoteller:

Frederikshavn
Scandic The Reef
Tordenskjoldsgade 14
9900 Frederikshavn
Tlf. 98433233
thereef@scandichotels.com
Parkering for egen regning.

Hvidovre
Scandic Hvidovre
Kettevej 4
2650 Hvidovre
Tlf.3686 0400
hvidovre@scandichotels.com
Parkering er for egen regning.

Ved indkvartering er der fuld forplejning på hotel og kursus (dog er drikkelse til middagen på hotellet ikke inkluderet).

VURDERING AF BASALE FÆRDIGHEDER 

Deltagere i AMU-kurser kan efter ønske få vurderet deres færdigheder i læsning, skrivning, regning og matematik samt vejledning til undervisningsmuligheder heri efter behov.
Vurdering af basale færdigheder bygger på et princip om frivillighed, det vil sige, det er et tilbud til den enkelte deltager.

Varigheden af vurdering af basale færdigheder er indtil 0,3 dag og udføres af uddannelsesinstitutionens undervisere.

Ønsker du at få foretaget denne test inden deltagelse på et AMU-kursus, kan du kontakte os. Vi vil herefter formidle kontakten til den aktuelle underviser.

Læs mere om de enkelte AMU-kurser ved at hente denne folder (PDF) .

DU KAN FÅ GODTGØRELSE !
Når du er på kursus, er der flere muligheder for at søge om løntabsgodtgørelse.
Du kan få udbetalt VEU-godtgørelse for tab af indtægt eller arbejdsmulighed, når du deltager på en AMU uddannelse eller virksomheden kan få refusion (VEU godtgørelse), hvis medarbejderen modtager fuld løn under kurset.

Du søger om VEU godtgørelse og tilskud til befordring ved at logge ind på www.efteruddannelse.dk med din firma/personlige Nem-ID eller Digitale Signatur.
Ansøgningsfristen er 4 uger efter sidste kursusdag. Der kan ansøges fra første kursusdag.

VEU-GODTGØRELSE OG BEFORDRINGSTILSKUD
For at få VEU-godtgørelse og befordringstilskud skal du:
  • være i arbejde som lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende. Status på ansøgningstidspunktet er afgørende for, om du betragtes som værende i arbejde.
  • ikke have en uddannelse, der er på et højere niveau end en erhvervsuddannelse eller lignende. Med mindre du ikke har brugt uddannelsen de sidste fem år.
  • være ansat hos en arbejdsgiver, der er underlagt dansk lovgivning. Som selvstændig erhvervsdrivende skal din virksomhed være underlagt dansk lovgivning.
  • have forladt folkeskolen og opfylde adgangsbetingelserne til den uddannelse, du søger VEU-godtgørelse og befordringstilskud til.


Du kan få befordringstilskud:

  • hvis du har udgifter til befordring når du deltager i AMU uddannelser, og afstanden tur/retur er mere end 24 kilometer. Du kan højst få tilskud til 576 kilometer pr. dag.


Ved indkvartering gælder følgende for befordringstilskud:

  • ud- og hjemrejsen (første og sidste dag med indkvartering)
  • rejser hjem og ud i weekender mellem kursusdage, og
  • rejser hjem og ud i forbindelse med søn- og helligdage (helligdage der falder på dage, som ellers ville være normale arbejdsdage – for eksempel Langfredag)
  • befordringstilskuddet beregnes ud fra afstanden mellem medarbejderens bopæl og uddannelsesstedet, uanset hvor han eller hun er indkvarteret. Der udbetales højst tilskud til 400 kilometer pr. rejse.


Se evt. mere vedr. reglerne på www.veug.dk .

KLIK HER FOR AT TILMELDE DIG DBI's NYHEDSBREV

Vilkår for brug af DBI’s website

Copyright© Alt materiale på DBI's webside er beskyttet ifølge loven om ophavsret. Er du i tvivl om, hvordan du må anvende vores materiale, er du velkommen til at kontakte os på dbi@brandogsikring.dk.
Vimeo LinkedIn