Terrorsikring af bygninger og byrum

DBI vil udvikle og tilbyde en digital risikostyringsplatform, der hjælper danske bygherrer, rådgivere, arkitekter og entreprenører med at optimere brug og indkøb af fysiske terrorsikringsløsninger til byrum og bygninger.


Med udgangspunkt i erfaringer og viden fra danske parter, for eksempel Politiets Efterretningstjeneste, samt internationale parter vil DBI udarbejde en risikostyringsplatform og tilbyde uvildig rådgivning som bygherrer, rådgivere og entreprenører kan benytte til at vælge effektive og passende mitigerende sikringsløsninger mod terror, når bygninger og byrum skal beskyttes.


Projektet undersøger også, hvordan der skabes merværdi ved at kombinere sikringsløsningerne med arkitektonisk design, samt en forståelse af menneskelige kerneværdier. Udviklingen vil blandt andet foregå ved hjælp af workshops, analyser af angreb og myndighedernes håndtering af dem samt deltagelse i nationale og internationale netværk om terrorsikring. På baggrund heraf udvikler DBI en digital risikostyringsplatform, der består af:


• et værktøj for trussels- og risikoanalyse

• et katalog af best practice-løsninger


Platformen er web-baseret og skal være nem at opdatere og tilpasse med ny information, i takt med at trusselsbilledet forandrer sig.


Målet er, at platformen indeholder de relevante sikringsløsninger, der kan anvendes til at håndtere de risici, som risikoidentificeringen i forbindelse med opførsel/renovering af en ejendom eller ved byplanlægningsprojekter i det offentlige byrum afdækker.


På den baggrund er projektets langsigtede ambition, at der udvikles en – gerne fælleseuropæisk - certificeringsordning for fysisk terrorsikring, så rådgiverens kompetencer er veldokumenterede. Udvikling af certificeringsordninger er dog ikke et toårigt projektmål, men et mål på lang sigt.


Projektet er en del af DBI’s resultatkontrakt med Styrelsen for Forskning og Innovation der løber fra 2019-2020.


Projektansvarlig
Hannah Rosenqvist
Risk Management Advisor M.Sc. in Risk Management and Safety Engineering

Terrorsikring af bygninger og byrum

Nyhedsbreve


DBI udvikler håndbog for fysisk terrorsikring

Læs

Vi taler om terror

Læs

En opdatering før sommerferien

Læs


KLIK HER FOR AT TILMELDE DIG DBIs NYHEDSBREV

Vilkår for brug af DBI’s website

Copyright© Alt materiale på DBI's webside er beskyttet ifølge loven om ophavsret. Er du i tvivl om, hvordan du må anvende vores materiale, er du velkommen til at kontakte os på dbi@brandogsikring.dk.
Vimeo LinkedIn