Fremtidens cybersikkerhed

DBI vil sammen med en række partere være med til at sikre fremtidens konkurrenceparameter IT Sikkerhed. Projektet vil styrke Danmark som foregangsland for cybersikkerhed og privacy, og være med til at højne sikkerheden i virksomheder gennem fokus på en brugerrettet indsats.


Projektet vil have fokus på, hvordan man kan bruge personlige data sikkert og privat-livsbevarende på nye måder ved hjælp af avancerede sikkerheds- og privacyteknikker og dermed øge tilliden til virksomhederne. Herunder vil der være fokus på sikkerheden i virksomhedernes opfyldelse af persondataforordningen (GDPR), jf. dataportabiliteten (artikel 20).


Projektet vil endvidere bidrage til, at danske virksomheder får en bedre forståelse for brugersiden af sikkerhed og dermed bliver mere resiliente over for cyberangreb og -læk. Disse mål vil blive opnået med metoder til adfærdsændring, awareness, cybersikkerhedskultur, brugercentreret design og social engineering-forebyggelse. 


Projekterne vil munde ud konkrete ydelser som vil bestå af rådgivning, projektforløb og udvikling af løsninger for eller i samarbejde med virksomheder der skal højne sikkerheden i virksomheder.


Projektet udføres i partnerskab med Alexandra Instituttet, og en del af DBI’s resultatkontrakt med Styrelsen for Forskning og Innovation der løber fra 2019-2020.


Læs Whitepaper: Sådan kan du arbejde med din virksomheds it-beredskab

Fremtidens cybersikkerhed
Anja Kivac

Projektansvarlig
Anja Kivac
Projektleder MA. Applied Cultural Analysis. Information Security Fundamentals (GISF), GIAC

KLIK HER FOR AT TILMELDE DIG DBI's NYHEDSBREV

Vilkår for brug af DBI’s website

Copyright© Alt materiale på DBI's webside er beskyttet ifølge loven om ophavsret. Er du i tvivl om, hvordan du må anvende vores materiale, er du velkommen til at kontakte os på dbi@brandogsikring.dk.
Vimeo LinkedIn