Brandteknisk PrototypeLab for nye byggevarer

DBI vil udvikle en ny teknologisk serviceydelse, som skal øge træfsikkerheden, minimere omkostningerne og forkorte time-to-market, når nye byggevarer skal bestå brand-prøvning. Målet er at styrke producenternes konkurrenceevne og eksport samt at understøtte skabelsen af arbejdspladser.

Baggrunden er at hovedparten af alle nye byggevarer, der brandprøves hos DBI, ikke har et optimalt brandteknisk design. Cirka 40 % af produkterne dumper brandprøven, hvilket koster tid og penge til ny udvikling og endnu en brandprøvning. Modsat har cirka 30% af produkterne ’for gode’ brandegenskaber, hvilket medfører øgede omkostninger til råmaterialer og produktion.

Den beskedne succesrate på 30 % skyldes, at der hverken i Danmark eller udlandet findes pålidelige metoder til at vurdere en byggevares brandegenskaber tidligt i udviklingsprocessen. Producenten får derfor først denne viden ved en brandprøve i fuld skala, hvilket gør produktændringer tidskrævende og dyre.

En bedre træfsikkerhed vil derfor både styrke producenternes konkurrenceevne og fremme udviklingen af innovative byggevarer, som byggeriet efterspørger for at kunne leve op til markedets og samfundets skærpede krav til bygningers bæredygtighed, energibehov og tæthed.

Den nye serviceydelse skal bygge på nye metoder til tidligt at vurdere de brandtekniske egenskaber – herunder computersimulering af brandegenskaber og brandtest ’i skrivebordsskala’.

Målgruppen er ca. 600 danske byggevareproducenter, hovedparten SMV’er, med en samlet omsætning på cirka 45 mia. kr. om året. Markedsanalyser bekræfter, at serviceydelsen vil kunne løse et udbredt problem hos målgruppen. Den ny serviceydelse har således potentiale til at blive en ”game changer” for danske producenter af byggevarer, fastslår civilingeniør Rasmus Budde fra Trehøje Døre.

Udvikling af de nye redskaber forudsætter forskning, der endnu ikke er gennemført, samt kendskab til brandprøvning og virksomhedernes behov. Det er derfor oplagt for DBI som GTS-institut at påtage sig den teknologiske risiko, der ligger i at udvikle den ny serviceydelse baseret på forskning, der udføres i samarbejde med DBI’s forsknings-partnere Lund universitet og DTU.

Projektet er en del af DBI’s resultatkontrakt der løber fra 2015-2018. DBI indgår med tre års mellemrum en resultatkontrakt med Styrelsen for Forskning og Innovation.
Brandteknisk PrototypeLab for nye byggevarer
Anders Dragsted

Projektansvarlig
Anders Dragsted
Project Manager

Telefon: 51 80 01 39
E-mail: and@dbigroup.dk
KLIK HER FOR AT TILMELDE DIG DBIs NYHEDSBREV

Vilkår for brug af DBI’s website

Copyright© Alt materiale på DBI's webside er beskyttet ifølge loven om ophavsret. Er du i tvivl om, hvordan du må anvende vores materiale, er du velkommen til at kontakte os på dbi@brandogsikring.dk.
Vimeo LinkedIn