Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

Hvad skal DBI udvikle for din virksomhed?

www.bedreinnovation.dk har du nu chancen for at give dine input til, hvilken ny viden der kan støtte danske virksomheder i deres arbejde med innovation og øge deres konkurrenceevne.

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte bevilliger hvert andet år projektmidler til Danmarks GTS-institutter. Inden udgangen af 2018 skal der fordeles ca. 650 mio. kroner, som de kommende år skal bidrage til opbygningen af nye teknologiske kompetencer og serviceydelser til gavn for dansk erhvervsliv, herunder især små og mellemstore virksomheder.

Som GTS-institut har DBI udviklet en række projektidéer inden for brand og sikring, som vi gerne vil videreudvikle til erhvervslivet. Hvis du har kommentarer til, hvordan vores idéer kan hjælpe din virksomhed og gøre jeres arbejde mere effektivt, vil vi meget gerne have dine input.

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte lægger vægt på den feedback, de enkelte forslag har fået, når de skal prioritere projektmidlerne. Så ved at kommentere på vores idéer øger du chancen for, at DBI kan arbejde videre på løsninger, der kommer din virksomhed til gode.

Læs DBI’s aktivitetsforslag herunder, og kommentér på dem senest den 31. maj på


Læs mere
Uddannelses – og Forskningsministeriet indgår resultatkontrakter med GTS-institutterne om udvikling af teknologiske services til gavn for danske virksomheder.
Nye facadeløsninger er en vej til energieffektive bygninger. Men manglen på en EU-standard for brandsikre facader skaber usikkerhed. 

Vi har fået nyt bygningsreglement. Når en byggevare anvendes til noget andet, end den er deklareret til, så kræves en veldokumenteret brandteknisk bedømmelse.

BR18, digitalisering, energirenovering, bæredygtighed og bygning i højden forandrer byggeriet. Det giver en række brandtekniske udfordringer.

At vælge de rigtige materialer og sammensætte dem på den rigtige måde er afgørende for, om en byggevare lever op til EU’s brandkrav.

Et nyt værktøj til forenklet risikovurdering på skibe hjælper den maritime industri til nye, alternative designs og innovative produkter uden at gå på kompromis med brandsikkerheden.

Projektet afdækker hvor man med fordel kan anvende VR/AR teknologi, samt dokumenterer i hvilken grad disse teknologier kan understøtte en mere cost-effektiv læring i kombination med udvikling af nye pædagogiske metoder.

Digitalt værktøj og uvildig rådgivning om generelle retningslinjer for fysisk terrorsikring i Danmark.

Krav til brandsikring ændres i takt med teknologiske fremskridt fx nye materialer, læring fra ildebrande og samfundets ambition om ressource- og energieffektivitet.

Ny teknologi øger kompleksiteten i brandtekniske installationer. Det kan svække pålideligheden og øge sårbarheden i forhold til drift, sikkerhed og business continuity.

Danske virksomheder er internationalt kendt for deres kvalitetsprodukter. Dette brand skal bevares – også når produkterne gøres smarte og kobles på internettet. 

Nye teknologier kan styrke og fremtidssikre danske SMV’er. Gennem mere end 10 år har InnovationsAgenterne bidraget til at få teknologi ud at virke i SMV’erne.

OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING