Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

Oversigt over inspektioner


Akkrediterede inspektionsydelser
Brandalarmanlæg (ABA-anlæg)
 • DBI retningslinje 232 Automatiske brandalarmanlæg – Projektering, installation og vedligeholdelse
 • Landbrandinspektøren på Færøernes Forskrift for automatiske brandalarmanlæg
 • DS/TS 54-14 Retningslinjer for planlægning, projektering og installation, idriftsættelse, brug og vedligehold
Sprinkleranlæg (AVS-
anlæg/VTS- anlæg)
 • DBI retningslinje 251/4001 Automatiske sprinkleranlæg – Projektering, installation og vedligeholdelse
 • DBI forskrift 251 Automatiske sprinkleranlæg – Projektering, installation og vedligeholdelse
 • DBI retningslinje 254-1, Vandtågesystemer i bygninger
 • Automatiske vandtågesystemer, DBI Nyhedsbrev 01/06
 • DS/EN 12845 Sprinkleranlæg
 • CEA 4001 Sprinkleranlæg
 • VdS CEA 4001 Sprinkleranlæg
 • NFPA 13 Sprinkleranlæg
 • Trapperumssprinkling (Forskrift 251, kap. 1100)
 • DS/EN 13565-2 Stationære brandslukningsanlæg, skumanlæg
 • NFPA 11 Standard for low-, medium- and highexpansion foam
 • NFPA 16 Standard for the installation of foam-water sprinkler and foam-water spray system
Rumslukningsanlæg (ARS-anlæg)
 • DBI forskrift 253 Automatiske rumslukningsanlæg (ARS)
Tryksætningsanlæg (ATA-anlæg)
 • DS/EN 12101-6 Brandventilation, Del 6: Specifikation for trykdifferentialsystemer – Komponenter
Andre brandsikringsanlæg
 • DBI forskrift 233 Automatiske gasalarmeringsanlæg (AGA)
Varslingsanlæg (AVA-anlæg)
 • DBI retningslinje 024 Varslingsanlæg – Projektering og installation
Brandventilation
 • DBI retningslinje 027 Brandventilationsanlæg – Projektering, installation og vedligeholdelse
Systemintegrationstest           
 • DBI retningslinje 006 Sammenkoblede installationer herunder systemintegrationstest            
Brandværnsinspektion
 • F&P Forskrift om udførelse af regelmæssig brandværnsinspektion inklusiv brandteknisk beskrivelse
 • F&P Forskrift om udførelse af regelmæssig brandværnsinspektion eksklusiv brandteknisk beskrivelse


Ikke-akkrediterede inspektionsydelser
Brandinspektion
 • Brandtjek.nu
Dørlukningsanlæg (ABDL-anlæg)
 • DBI forskrift 231 Automatiske branddørlukningsanlæg – Projektering og installation
Læs mere
OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING