BR18: Krav til drift, kontrol og vedligehold

Udgivet: 14.12.21


Der hersker fortsat tvivl om reglerne for drift, kontrol og vedligehold af bygningers brandsikkerhed, efter de skærpede krav trådte i kraft i BR18. DBI svarer løbende på spørgsmål vedr. de nye krav, og her kommer svarene til nogle af de stillede spørgsmål.

Skal der ifølge 7.4.7b være rundérvagt ved ombygning/renovering af lokaler med IVA, AVA/ABA, som udkobles, selvom der ikke er personophold i lokalet?

Ifølge vejledningen til BR18 skal der, hvis installationen er til sikring af personer, iværksættes kompenserende tiltag, indtil fejlen er udbedret; ellers må lokalerne ikke benyttes. Dermed er lokaler, som ikke er i brug pga. ombygning/renovering, ikke omfattede af krav om kompenserende tiltag, idet lokalerne ikke benyttes.


Desuden skal man være opmærksom på betydningen af frakoblingen. For at sikre sig, at sikkerhedsniveauet opretholdes i de lokaler, der anvendes, er det derfor vigtigt at definere, om der kun er tale om et enkelt lokale, flugtveje eller et helt bygningsafsnit? Foretages der frakoblinger, bør som minimum forsikringsselskabet orienteres og i nogle tilfælde også beredskabet.

Kan man få en klar og éntydig beskrivelse af, hvad der er nyt, og hvad vi skal kontrollere. Findes der et godt værktøj, der kan anvendes til dokumentation af alt – dvs. sprinkler, ABA, ABDL, røglemme, håndslukkere, slangevinder m.m.?

Det er vejledningen til BR18, der beskriver detailkravene til drift, kontrol og vedligehold. DBI kan hjælpe med det praktiske, f.eks. et Brandtjek, hvor en inspektør hjælper med overblik og opbygning af en plan for drift, kontrol og vedligehold. Til den daglige drift og dokumentation kan vi hjælpe med en DBI Brandlog, som er et ringbind med en beskrivelse af de kontroller og vedligehold, der skal udføres, samt skemaer til dokumentation. Derudover har vi Digital Egenkontrol, som er et app-baseret værktøj til udførelse og dokumentation af drift, kontrol og vedligehold.

Skal der føres log for hver enkelt pulverslukker, brandtæppe etc.? Og er dette hver 3. måned?

Der er krav om månedlig kontrol af vandfyldte slangevinder, håndildslukkere og brandtæpper. Den månedlige kontrol skal dokumenteres, og dokumentationen skal kunne føres 5 år bagud. Det er ikke et krav, at der føres log for hver enkelt slukker.


Desuden skal der årligt udføres service af vandfyldte slangevinder og håndildslukkere, og hvert 5./10. år skal der udføres trykprøvning. Begge dele skal fremgå af mærkning på den enkelte slukker.

Må anlægsejer selv udskifte røgmelder på ABA og ABDL?

Installation og service af brandsikringsanlæg må kun udføres af montører med relevant faguddannelse.

Hvad er kontrolkravene til nød- og panikbelysning?

Nød- og panikbelysning skal kontrolleres 1 gang om måneden, der skal foretages afprøvning med batteridrift hvert halve år, og hvert 2. år skal der udføres service af en installatør. For byggeri godkendt efter BR18 skal der desuden udføres kontrol af et akkrediteret inspektionsfirma hvert 4. år.


Læs også vores tidligere udgivelse med svar på spørgsmål vedr. BR18 her.

Kontakt:

Brian Mailund

Funktionsleder, Inspektion (RBI)

24 43 43 30

bma@brandogsikring.dk

MANGLER DER SPØRGSMÅL PÅ LISTEN?

DBI Brandtjek

Vil I have hjælp til at gennemgå jeres eksisterende bygninger for at se, hvad der skal til for at bringe brandsikkerheden i orden, så I overholder gældende lovgivning?

Læs mere 

KLIK HER FOR AT TILMELDE DIG DBI's NYHEDSBREV

Vilkår for brug af DBI’s website

Copyright© Alt materiale på DBI's webside er beskyttet ifølge loven om ophavsret. Er du i tvivl om, hvordan du må anvende vores materiale, er du velkommen til at kontakte os på dbi@brandogsikring.dk.
Vimeo LinkedIn